[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ( 30/ต.ค./2558 )
    วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 8 อาคารสิริคุณกร โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นประธานในที่ประชุม  เพื่อพิจารณางบประมาณการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 11 ฝ่าย 
สำนักงานฯ ร่วมตักบาตรเทโว และประชุมการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกสว่าง ( 30/ต.ค./2558 )
    เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ. มข.) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2558  จากนั้นในช่วงบ่าย สำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมวางแผนการวางแนวท่อน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่10 เพื่อเป็นแนวทางการในการวางแนวท่อระบบส่งน้ำจากหอน้ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
สำนักงานฯ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร บ.โคกสว่าง สร้างหอพักน้ำเพื่อการเกษตร ( 30/ต.ค./2558 )
    วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ส่วนทางกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันออกแรงในการสร้างหอพักน้ำขึ้นมา โดยก่อสร้างเสร็จภายใน 2 วัน 
ระชุมการจัดเตรียมงานประชุม “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ในการพิจารณาภาระงานและงบประมาณการจัดงาน ( 22/ต.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมการจัดเตรียมงานประชุม “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ ห้องประชุมแก่นกัลปพฤกษ์ 8 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม  ร่วมด้วย ฝ่ายคณะอนุกรรมการที่ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 22/ต.ค./2558 )
    วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณสุรเดช ภมรสุวรรณ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัททศภาค จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)) เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับกบ เพื่อเป็นการจัดระบบนิเวศการทำประมงอย่างถูกวิธีและลดต้นทุนการเลี้ยง ( 22/ต.ค./2558 )
          เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ผศ. ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับกบ เพื่อเป็นการจัดระบบนิเวศการทำประมงอย่างถูกวิธีและลดต้นทุนการเลี้ยงลงและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวการเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกบให้แก่กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านแดงน้อยหมู่ 11  กลุ่มเกษตรกรต้นแบบบ้านยางคำหมู่ 14 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ และกลุ่มเกษตรพัฒนาหนองซาก้าวหน้า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
โครงการแก้จนฯ ประชาคมและวางแผนการทำงาน บ.โคกสว่าง ม.10 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ ( 22/ต.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการตำบลโคกสูง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. และ เจ้าหน้าที่ อสพ.  ได้เข้าร่วมประชาคมและวางแผนดำเนินงาน กลุ่มเกษตรก้าวหน้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักศึกษา ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษากิจกรรมโรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ( 22/ต.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558  อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อ.เชษฐา โพธิ์ประทับ กองแผนงาน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 42 คน ศึกษากิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ณ โรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
ประชาคมและวางแผนดำเนินงานโครงการแก้จนฯ ของกลุ่มเกษตรกร พื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 20/ต.ค./2558 )
    วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ผศ. ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. และ อสพ. ได้เข้าร่วมประชาคมและวางแผนดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านแดงน้อยหมู่ 11  และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบบ้านยางคำ หมู่ 14  ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านแดงน้อยหมู่ 11  
กลุ่มเกษตรกร โครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.ยางคำ และ ต.โคกสูง ศึกษาดูงาน ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ( 14/ต.ค./2558 )
         วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองพลทหารม้าที่ 3 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จำนวน 29 คน, กลุ่มเกษตรกรบ้านยางคำ หมู่ 14 จำนวน 9 คน และบ้านแดงน้อย หมู่ 11 จำนวน 9 คนตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 47 คน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80