[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบรมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้จนฯ ต.ยางคำ ( 13/พ.ย./2558 )
          วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ย. 58 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สูตรชีวภาพจากผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งเกษตรกรได้นำมะกรูดที่ปลูกอยู่ในครัวเรือนของสมาชิกในกลุ่มมารวมกันหมักใช้ทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ.หนองนางวงษ์ ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ด ( 13/พ.ย./2558 )
            สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดให้กับ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ทั้ง 11 คน   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ ฝางเกษตรฟาร์มเห็ด โดยมี นายองอาจ กล้าหาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่น บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายสุภีร์ ดาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว 
ผู้จัดการสำนักงานฯ ร่วมประชุมการพัฒนาพื้นที่ฝั่งกังสดาล มข. ( 10/พ.ย./2558 )
         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน อาจารย์ปาริชาต บุตรวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง นำเสนอโครงการคอมมูนิตี้มอล์ พัฒนาพื้นที่ฝั่งกังสดาล การประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมนำเสนอโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมีพิธีเปิด ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 อีกด้วย
สำนักงานฯ จัดประชุมทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 10/พ.ย./2558 )
         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ  จัดประชุมทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน (ป่าโสกแดง) หมู่ 14 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  โดยมีนายกเทศบาลตำบลยางคำ นายสุพจน์ นามโคตร, รองปลัดเทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน รวมผู้เข้าประชุม กว่า 20 คน ร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ในปีที่ผ่านมา
เกษตรกรบ้านโคกสว่างร่วมแรงจัดเตรียมระบบน้ำเพื่อการเกษตรและปลูกผัก ( 10/พ.ย./2558 )
         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุแก่กลุ่มเกษตรกร  เช่น ท่อพีอี หัวน้ำหยด ในการเดินท่อน้ำจากหอพักน้ำไปยังพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มเกษตรกร บ้านโคกสว่าง หมู่ 10  ต.โคกสูง  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น  
สานเครือข่ายถ่ายทอดความรู้การพัฒนาด้านพลังงาน โครงการพระราชดำริของพ่อหลวงไทย ( 10/พ.ย./2558 )
         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน รองผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 43 คน เข้าร่วมโครงการ "แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา"  ณ คลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน  
สำนักงานฯ จัดอบรม เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดูแก่เกษตรกร บ.หนองนางวงษ์ ( 10/พ.ย./2558 )
          เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดู ให้แก่เกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  โดยมี นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร, นายศุภชัย สีเรือง พนักงานการเกษตร  และนายยศธร เรือชา นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดู 
โครงการแก้จนฯ ต.ยางคำ ติดตั้งระบบน้ำในโรงเรือนเห็ด ( 10/พ.ย./2558 )
          วันอังคารที่ 3 พ.ย. 58 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบล ยางคำ  อำเภอ หนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ประธานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าพร้อมติดตั้งระบบน้ำที่สามารถพ่นเป็นหมอกในโรงเรือนเห็ด ของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม คือกลุ่มเกษตรกรต้นแบบบ้านยางคำมีสมาชิก จำนวน 15 ราย และกลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านแดงน้อย มีสมาชิกจำนวน 27 ราย 
กิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สูตรชีวภาพจากมะกรูดและปลูกผักสวนครัว ( 10/พ.ย./2558 )
         วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 58 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สูตรชีวภาพ จากมะกรูดที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม 
ผู้จัดการฯ นำทีมสำรวจพื้นที่ เพื่อตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ( 10/พ.ย./2558 )
    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 - 10.30 น. ผศ.ดร.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำทีมงานจาก บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผ่านการประมูลและได้รับการจ้างเหมางานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เข้าสำรวจพื้นที่ภายในอาคาร 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80