[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ผู้บริหารสำนักงานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเแก้จนฯ ในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
เข้าชม : 375
จันทร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะศึกษาดูงานจาก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ, มูลนิธิรากแก้ว และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่หมู่ 4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง และหมู่ 10 บ้านโคกสว่าง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินโครงการให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกร 
     สำหรับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ได้แก่ การปลูกผัก การเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดหูหนู การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงกบและปลาดุกในกระชัง นอกจากนี้ยังได้จัดทำเอกสารการจัดตั้งกลุ่ม และการจัดทำบัญชีรายรับร่ายจ่ายของกลุ่ม โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งได้มีการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่างการทำการเกษตร ณ บ้านนางนิตยา หลวงจันทร์ บ้านนายสันทัด แก้วนารี และบ้าน พ.ต.วิเชียร ดอกคำ จากนั้น คณะศึกษาดูงาน ได้เดินทางไปยัง ต.โคกสูง หมู่ 10 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. กล่าวรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ณ พื้นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านโคกสว่าง โดยกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ การปลูกผัก การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร การเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางรม การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงกบในหลุม และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก นอกจากนี้ยังได้จัดทำเอกสารการจัดตั้งกลุ่ม, การจัดทำบัญชีรายรับร่ายจ่ายของกลุ่ม และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าฝ้ายและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุ่มจักสานให้แก่คณะศึกษาดูงาน
     ทั้งนี้คณะศึกษาดูงาน นำโดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ, หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพัฒนา โครงการพัฒนาดอยตุงฯ, ผอ.ณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการฝ่าย C.S.E –ทีมปฏิบัติการภาคสนาม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ, ผอ.การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ รองประธานอนุกรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้ให้แนวคิดและแนะนำการดำเนินโครงการให้กับทั้งสองพื้นที่ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรจาก ต.ทุ่งโป่ง และ ต.โคกสูง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามอีกด้วย
     นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อ.วีระ ภาคอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประสาานความร่วมมือฯ ร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80