[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ผู้จัดการสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำปี 2558 ณ อบต. นาหนองทุ่ม
โดย : wariho
เข้าชม : 332
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ และคำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงทำเพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย และทรงเล็งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์สุขของชุมชน และมีภารกิจในการทำแผนพัฒนาเกษตรของชุมชน  โดยจำเป็นต้องประสานกับชุมชน และโรงเรียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้อถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 40 คน ได้แก่ ชาวบ้าน, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม และเกษตรอำเภอชุมแพ โดย มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
     - การสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ห้า  (ตุลาคม พ.ศ.2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
     - กรอบการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก
     - ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 5  ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554-กันยายน 2559) ได้แก่  ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.
     - การทำหนังสือเพื่อขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริ  ตัวอย่างป้ายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบล และใบงานสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน
จากการจัดกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มได้รับความรู้และความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ ต่อไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80