[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สานองค์ความรู้ พัฒนาครูสู่การแก้ปัญหา นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
โดย : wariho
เข้าชม : 660
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

           ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชปณิธานให้ประชาชนทั่วประเทศรู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ ให้ทุกคนรักการอ่าน การเขียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสหาความรู้จากการอ่านหนังสือ 
          ดังนั้นในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้ร่วมมือกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นป.1 – ป.3  ณ ห้องประชุมสารสิน  ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางคำ โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว โรงเรียนบ้านนางิ้ว โรงเรียนบ้านดอนแขม โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา และโรงเรียนหนองหว้าประชารัฐ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์ และนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  
          การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาในโรงเรียน ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบ (Area Based Project) ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดจากกระบวนการสะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ ที่พบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย  สำนักงานฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ปัญหา โดยเครือข่าย 6 โรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะลดจำนวนเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในลักษณะ “ยางคำ Model” ภายใน 1 ปีจะแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาการอ่าน การเขียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ให้อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้ 100%
          ครูผู้ผ่านการอบรมได้สะท้อนให้ฟังว่า นอกจากได้รับองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่าน การเขียนอย่างลึกซึ่ง ยังได้ลงมือทำสื่อการสอนใหม่ๆ  เช่น แว่นขยายสะกดคำ, แก้วน้ำผันวรรณยุกต์, ปฏิทินฝึกสะกดคำ, พี่หมีสะกดคำ, ดอกไม้ประสมคำ และเพลงประกอบการสอนภาษาไทย เป็นต้น รู้สึกมีความมั่นใจในการสอน การถ่ายทอดสู่นักเรียน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ดังประเด็นสำคัญที่ ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์กล่าวว่า “เมื่อครูเปลี่ยนวิธีสอน  นักเรียนย่อมเปลี่ยนวิธีเรียน ผลสัมฤทธิ์ย่อมเปลี่ยนแปลง” 
 Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80