[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สำนักงานฯ ประสานความร่วมมือการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
เข้าชม : 739
อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

        สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในการทำการเกษตรและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึงได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทั้งสิ้น 4 บ่อ ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า, หมู่ที่ 4 บ้านดอนแขม, หมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน และหมู่ที่ 9 บ้านหนองนางวงษ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากพื้นที่ตำบลยางคำมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงมีพื้นที่ลุ่มและที่ดอนสลับกันเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเม็งลักษณะเป็นลำห้วยเล็กๆ ได้แก่  ห้วยขมิ้น ห้วยสวนหม่อน ห้วยนางิ้ว ห้วยยาง เป็นต้น อีกทั้งไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน และลักษณะดินมีความแห้งแล้ง ไม่อุ้มน้ำ จึงส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่รอบบริเวณขุดเจาะบ่อบาดาล และบริเวณใกล้เคียงเพื่อวางแผนการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพกายภาพชีวภาพและปริมาณน้ำที่ได้รับ และเพื่อวางแผนการกระจายน้ำบาดาลให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ตำบลยางคำ ทั้ง 4 แห่ง  โดยมีผลการขุดเจาะน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่เป็นดังนี้
       -          หมู่ 3 บ้านหนองหว้า                 ขุดเจาะลึก 60 เมตร            ปริมาณน้ำที่ได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
       -          หมู่ 4 บ้านดอนแขม                  ขุดเจาะลึก 47 เมตร            ปริมาณน้ำที่ได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
       -          หมู่ 8 บ้านดอนหัน                   ขุดเจาะลึก 92 เมตร            ปริมาณน้ำที่ได้ 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
       -          หมู่ 9 บ้านหนองนางวงษ์            ขุดเจาะลึก 42 เมตร            ปริมาณน้ำที่ได้   5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
และวันที่ 20 มีนาคม 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาแนวทางการบริหารจัดการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางคำ เพื่อค้นหารแนวทางการบริหารจัดการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานะ นาคำ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จากสำนักงานโครงการ       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางคำ และสมาชิกกลุ่มบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการบ่อบาดาล  โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้ง 4 กลุ่ม นำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งผลที่ได้มีดังนี้
      -       หมู่ 3 บ้านหนองหว้า รวมกลุ่มสมาชิก จำนวน 22 คน จะมีการกระจายน้ำบาดาลให้แก่สมาชิก ดำเนินการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของสมาชิกแต่ละคน 
      -       หมู่ 4 บ้านดอนแขม รวมกลุ่มสมาชิก จำนวน 20 คน และหมู่ 9 บ้านหนองนางวงษ์ รวมกลุ่มสมาชิก จำนวน 10 คน จะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของการรวมกลุ่มปลูกพืชจากน้ำบาดาล เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่าย โดยการเพาะเห็ด ปลูกผักหรือพืชที่ใช้น้ำน้อย 
      -       หมู่ 8 บ้านดอนหัน รวมกลุ่มสมาชิก จำนวน 9 คน จะนำน้ำบาดาลไปใช้เพื่อปลูกผักหรือพืชใช้น้ำน้อย, เลี้ยงไก่, เลี้ยงเป็ดเทศ และเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์  โดยสมาชิกจะออกค่าใช้จ่ายในการซื้อถังน้ำและน้ำไม้จากในพื้นที่หมู่บ้านมาต่อเป็นหอกระจายน้ำเพื่อลดค่าไฟฟ้า และสมาชิกวางแผนจะดำเนินกิจกรรมไปอย่างต่อเนื่อง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80