[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอมัญจาคีรีร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงาน การร่วมสนองพระราชดำริ ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ.
โดย : wariho
เข้าชม : 701
จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 แห่ง ร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงาน  ณ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อรับทราบแนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในโครงการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก โดยให้ชุมชนมีความหวงแหน รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ในที่ประชุมและศึกษาดูงาน ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ ได้บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริภายใต้โครงการ อพ.สธ. ใน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ที่มาของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นตอนการสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) และการจัดทำใบงานสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น 9 งาน พร้อมทั้งตอบคำถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมัญจาคีรี มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการ และมีความประสงค์เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งบางส่วนได้ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการไปแล้ว และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ และจะเร่งเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญอุดหนุนสินค้าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31/ส.ค./2561
      ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19/ก.พ./2561
      สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ 3/ม.ค./2561
      แจ้งวันหยุดทำการ 22-24 พฤษภาคม 2560 4/พ.ค./2560
      ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 21/ก.พ./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80