[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ดำเนินกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม
โดย : wariho
เข้าชม : 294
ศุกร์์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

            เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ผศ.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา และผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติจริงในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างยั่งยืน  ให้สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบและขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนพื้นที่อื่นๆ ได้   ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ  จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  โดยเลือกโรงเรียนบ้านดอนแขม ตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนนำร่อง  ด้วยการระดมความคิดเห็นซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ชุมชน  กรรมการสถานศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งจัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาสุขภาพที่ชัดเจน  นอกจากนี้  สำนักงานฯ ได้หนุนเสริมความรู้และแนวคิดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ
          จากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า  ผลจากการดำเนินกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในโรงเรียน จะมีการนำไปต่อยอดและขยายผลสู่ชุมชน ได้แก่  โครงการธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  จึงต้องการสร้างจิตสำนึกในการลดจำนวนขยะและมีการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  และโครงการ อสม. น้อย ที่จะขยายผลสู่การวางแผนกำหนดนโยบายให้แต่ละหมู่บ้านมีสุขศาลา  เพื่อให้มีการบริการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมป้องกันด้านอนามัยแก่ประชาชนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80