[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : การประชุมหารือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านระะบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง และต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
เข้าชม : 652
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

        ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ และดร.พงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคุณเบญจมาภรณ์ มามุข งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุกคืบลงพื้นที่ขยายการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับคุณกานต์ญาณี เกียรติพนมแพ คณะทำงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 พร้อมทั้งอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยคุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ และคุณนิตยา สุวรรณสิทธิ์  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา ณ อบต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีการจัดประชุมเพื่อหารือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านระะบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยมีนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานการประชุมหารือ พร้อมด้วย นายก อบต., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เขตพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง และต.โคกสูง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน, ผู้แทนจาก โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
       ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วนงานท้องถิ่น ได้เสนอปัญหาด้านสุขภาพอย่างกว้างขวาง โดยสรุปประเด็นปัญหาสำคัญที่พบในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล คือ ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน (ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพย์ติด) ปัญหาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยการพัฒนาการจัดการขยะในชุมชน และปัญหาคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคไม่สะอาด เป็นต้น
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กล่าวว่า ประเด็นสำคัญด้านสุขภาพเร่งด่วน คือ การค้นหาวิธีการสร้างเสริมสุขภาพโรคเบาหวาน ความดันและโรคหิด ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานของ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุช) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวสรุปว่า ผลการดำเนินงานในที่สุด คือ การพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการ และปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยคือ 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80