[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เรื่อง : สำนักงานฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
เข้าชม : 415
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชน ด้านการจัดการกองทุนหมู่บ้าน  ณ ต.หนองแวง และ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และปัจจัยที่แห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน  ซึ่งจากสอบถามแลกเป็นการแนวทางการบริหารจัดการของทั้ง 2 หมู่บ้าน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับ กิจกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์ที่ชัดเจน โปร่งใส และคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ทั้งนี้ เพื่อนัดหมายให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ชุมชนต้นแบบของสำนักงานต่อไป
      ปัจจัยที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเงินทุนหมุนเวียนและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น  ได้แก่

  
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 2  ต.หนองแวง  อ.พระยืน บ้านโต้น หมู่ 2  ต.บ้านโต้น  อ.พระยืน
   - มีกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
   - ผู้นำมีความเข้มแข็ง มีประสบการณ์ กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ
   - มีความโปร่งใส และตรวจสอบการเงินและการทำงานได้
   - มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
   - คณะกรรมการกองทุนทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอน และมีจิตอาสาในการทำงาน
   - มีการออมทรัพย์อย่างเท่าเทียมกันสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกทุกคน
   - มีธนาคารออมสินสนับสนุนคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อนุมัติวงเงินกู้ยืม และฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี
   - มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
   - สมาชิกได้รับเงินปันผลเป็นประจำทุกปี
   - คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง ตั้งใจ เสียสละ และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจ ทำงานร่วมกันทุกคน
   - มีความโปร่งใสในการทำงานทุกขั้นตอน
   - มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
   - สมาชิกมีระเบียบวินัยในการออมทรัพย์ การออกหุ้น และการส่งคืนเงินกู้
   - สามารถปลดหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกได้จริง   โดยสมาชิกสามารถมากู้ยืมเงินจากธนาคารหมู่บ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 





Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ประสานงานฯ จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ.นครราชสีมา 26/เม.ย./2561
      อบรมการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ 28/ธ.ค./2558
      อบรมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้จนฯ ต.ยางคำ 13/พ.ย./2558
      กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ.หนองนางวงษ์ ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ด 13/พ.ย./2558
      สานเครือข่ายถ่ายทอดความรู้การพัฒนาด้านพลังงาน โครงการพระราชดำริของพ่อหลวงไทย 10/พ.ย./2558





ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80