[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เรื่อง : อาจารย์สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากแมลง
โดย : wariho
เข้าชม : 543
พุธ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากแมลง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  ซึ่งการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการบรรยายเรื่องความสำคัญ ชนิดและคุณค่าทางอาหารของแมลงกินได้ โดยผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยาและ รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง และเรื่องการแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ส่วนที่ 2 เป็นปฏิบัติการการแปรรูปอาหารจากแมลง โดยแปรรูปจิ้งหรีดจากที่เพาะเลี้ยงจากฟาร์มเป็นอาหาร 3 อย่าง คือ คุกกี้จิ้งหรีด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด และน้ำพริกตาแดงจิ้งหรีด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน จากกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองฮี, บ้านหนองโพธิ์, บ้านเป็ด อ.เมือง กลุ่มแม่บ้านจาก อ.พระยืน, เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ศิลา จ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาชนบท จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมการอบรมในครั้งนี้
          ผลการประเมินความพอใจของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่าง พบว่าผู้เข้ารับอบรมส่วนใหญ่ ชอบน้ำพริกตาแดงจิ้งหรีดมากที่สุด และพบว่าผู้เข้ารับอบรมจะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่าง กลับไปทำเอง  และจะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่างไปประกอบเป็นธุรกิจ  ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ผู้รับการอบรมมีความคิดเห็นว่า ได้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคแมลง  สามารถการนำไปประกอบอาชีพ  และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้  นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด มีการติดตามประเมินผลการอบรม และต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ เช่น ต้นทุน และราคาในท้องตลาด ฯลฯ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ประสานงานฯ จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ.นครราชสีมา 26/เม.ย./2561
      อบรมการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ 28/ธ.ค./2558
      อบรมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้จนฯ ต.ยางคำ 13/พ.ย./2558
      กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ.หนองนางวงษ์ ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ด 13/พ.ย./2558
      สานเครือข่ายถ่ายทอดความรู้การพัฒนาด้านพลังงาน โครงการพระราชดำริของพ่อหลวงไทย 10/พ.ย./2558

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80