[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความหลากหลายของเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์ไซลาเนส จากดินป่าไม้บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเลิศ
โดย : wariho
เข้าชม : 525
อังคาร ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

      การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง  ความหลากหลายของเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์ไซลาเนส  จากดินป่าไม้บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์  และสภาวะที่ส่งเสริมการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสของเชื้อรา โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ลาดนอก และนางสาวรุ่งทิวา พุทโธ  นักศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.โสภณ บุญลือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ได้รับรางวัลดีเลิศ (ชนะเลิศอันดับที่ 1) ในการนำเสนองานรูปแบบโปสเตอร์  จากการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  โดยมี รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม และผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ซึ่งวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และผลการศึกษาวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  มีประสบการณ์ในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการทำงานหรือศึกษาต่อ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยแบบบูรณาการ  และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญอุดหนุนสินค้าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31/ส.ค./2561
      ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19/ก.พ./2561
      สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ 3/ม.ค./2561
      แจ้งวันหยุดทำการ 22-24 พฤษภาคม 2560 4/พ.ค./2560
      ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 21/ก.พ./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80