[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เรื่อง : ศูนย์ประสานงานฯ จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ.นครราชสีมา
โดย : wariho
เข้าชม : 1137
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายวัชชิระ สอนผา นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานฯ  ได้นำตัวแทนเกษตรกร จำนวน 14 คน จาก บ้านหนองหว้า หมู่ 3 และบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2561   ในวันแรกได้ศึกษาดูงาน  ณ มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่เพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย โดยยกตัวอย่างการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรใน โครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา แบ่งพื้นที่ทั้ง 3 ส่วน เป็นกิจกรรมทฤษฎีใหม่ 15 ไร่  กิจกรรมนาวิถีชาวบ้าน 9 ไร่  และกิจกรรมอำนวยการ 8 ไร่  2 งาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้แนวคิดหลักเกี่ยวกับการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และการแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกข้าว  จากนั้นวิทยากรได้นำชมพื้นที่การปลูกพืชชนิดต่างๆ  ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่ และการเลี้ยงสัตว์ การใช้สระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงปลากินพืช
          วันที่สอง ศึกษาดูงาน ณ สวนผักปากช่อง ต.คลองม่วง อ.ปาช่อง จ.นครราชสีมา มีการดำเนินการผลิตพืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด พื้นที่ 600 ไร่ อาทิ เช่น มะเขือเทศพันธุ์ต่างๆ ฟักทอง แครอท คะน้าใบหยิก ฟัก สตรอเบอร์รี่ กุยช่าย เมล่อน รวมถึงไม้ดอกและไม้ประดับ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการปลูกพืช และมีแนวคิดการการปลูกพืชด้วยระบบอินทรีย์เคมี ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตร จนสามารถกลายเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนำสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูทางการเกษตรมาจำหน่าย จัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรให้บุคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
          จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวคิดในการดำเนินงาน ทั้งการรวมกลุ่มการทำงาน การวางแผนการผลิตที่ดี  การหาตลาดรองรับผลผลิต  แนวคิดการพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต และการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งเกษตรกรภายในกลุ่มที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะต้องสร้างความมั่นคง จุดเด่น และความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและพื้นที่ของตนเองต่อไป


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ประสานงานฯ จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ.นครราชสีมา 26/เม.ย./2561
      อบรมการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ 28/ธ.ค./2558
      อบรมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้จนฯ ต.ยางคำ 13/พ.ย./2558
      กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ.หนองนางวงษ์ ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ด 13/พ.ย./2558
      สานเครือข่ายถ่ายทอดความรู้การพัฒนาด้านพลังงาน โครงการพระราชดำริของพ่อหลวงไทย 10/พ.ย./2558

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80