[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สำนักงานฯ จัดฝึกอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มอาชีพ บ้านหนองนางวงษ์ ม.9
โดย : wariho
เข้าชม : 420
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต อดิตโต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ  จัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มอาชีพ  โดยมีอาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีกลุ่มอาชีพและผู้สนใจในพื้นที่ตำบลยางคำเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน  ณ  ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์  หมู่ 9  ตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 
          การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มอาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกำหนดตราสัญลักษณ์กลุ่มอาชีพร่วมกัน  ทำให้กลุ่มมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่น และสร้างการจดจำแก่กลุ่มลูกค้า  และเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์กลุ่มให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้น
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต อดิตโต หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ สำนักงานฯ  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจความหมายและประโยชน์ของตราสัญลักษณ์กลุ่ม กล่าวว่า "ตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ (Logo) คือ ภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือเครื่องหมายที่ช่วยสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวสินค้าและองค์กร และเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ การจดจำและตราตรึงแก่ลูกค้าหรือผู้พบเห็นตลอดไป"
          อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยายและถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวคิด และขั้นตอนและวิธีการในการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่ม  กล่าวว่า "แนวคิดการออกแบบโลโก้ ได้แก่ 1) เอกลักษณ์หรือจุดเด่นเฉพาะตามสภาพแวดล้อมของกลุ่ม เช่น ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ ทำเลที่ตั้ง สถานที่เด่นของหมู่บ้าน อำเภอ หรือจังหวัด  2) สีที่ใช้มีความหมาย คุณค่า และสอดคล้องกับสินค้าและกลุ่ม  3) บ่งบอกลักษณะเด่นของกลุ่ม เช่น ความร่วมมือ ประเภทสินค้า ตัวสินค้าหลัก  สินค้าสร้างรายได้หลัก และ 4) แรงบันดาลใจและเป้าหมายของกลุ่ม  โดยมีหลักการของการออกแบบโลโก้ 5 ข้อ คือ มีความเรียบง่าย, เป็นที่น่าจดจำ, ไม่มีกำหนดระยะเวลา,  เอนกประสงค์ และมีความเหมาะสมของรูปแบบต่อองค์กรและการนำไปใช้งาน  ซึ่งโลโก้ที่ดีควรสามารถอธิบายสิ่งที่จะสื่อสารได้ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นสีขาว ดำ แต่ยังคงสื่อสารได้ไม่ผิดเพี้ยน  จดจำง่ายเป็นเอกลักษณ์  และไม่มีปัญหาเรื่องขนาด  สำหรับขั้นตอนในการออกแบบโลโก้นั้นประกอบด้วย สรุปการออกแบบให้เข้าใจตรงกัน  ค้นคว้าและช่วยกันออกไอเดีย  ร่างภาพโลโก้  สร้างต้นแบบ  พิจารณาต้นแบบร่วมกัน  และปรับปรุงจนเสร็จตามความต้องการ" 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดแบบร่างภาพโลโก้กลุ่ม 2 แบบ จากการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการแบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยคณะวิทยากรจะนำแบบร่างภาพโลโก้กลุ่มทั้ง 2 แบบไปพัฒนาให้เกิดต้นแบบโลโก้ที่มีความสวยงามและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของกลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อพิจารณาต้นแบบ และคัดเลือกตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ที่เหมาะสมกับกลุ่มร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
 

ลักษิกา  พิลาโท : รายงาน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80