[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สร้างความร่วมมืองานพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ
โดย : wariho
เข้าชม : 222
พุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้แทนจากสำนักงานฯ  ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาการศึกษา นายเชษฐา โพธิ์ประทับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,  ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  เข้าพบปะกับ นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา  และหารือความร่วมมือการดำเนินงานในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม Conference Room สพป. ขอนแก่น เขต 5 
        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ด้านพัฒนาการศึกษาระยะแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น  จึงเริ่มจากร่วมวิเคราะห์ถึงปัญหาสำคัญของนักเรียนส่วนใหญ่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  คิดไม่เป็น  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งความว่า
 
           “...ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ”

            พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
 
          จากการร่วมคิดหาแนวทางแก้ปัญหา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนระหว่างโรงเรียน  อีกทั้งเติมเต็มความรู้  ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจแก่ครูอย่างกัลยาณมิตรในลักษณะเพื่อนร่วมงานของคณะทำงานฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งปัจจัยหนุนเสริมสำคัญจาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที่มีนโยบายหลักในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้  ทำให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน  เกิดความมั่นใจในการสอนยิ่งขึ้น  ดังนั้นเมื่อครูเปลี่ยนวิธีสอน นักเรียนก็เปลี่ยนวิธีเรียน ผลการเรียนก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้น นายจำเริญ จ่าเมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากล่าว
          สำหรับทิศทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาการศึกษาในระยะต่อไป มีแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน วัด  โรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าวีถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  บูรณาการภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนกับ “ศาสตร์ของพระราชา” และ“องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป  


ข่าวโดย น.ส.สาวิตรี ศรีมงคล  นักวิชาการศึกษา
ภาพโดย น.ส.วริษฏา  หงส์กาญจนกุล  นักวิชาการศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80