[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุมรับฟังความคิดเห็นอาจารย์เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษา
โดย : wariho
เข้าชม : 178
พุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

      เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะร่วมขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาการศึกษา  เพื่อหาทิศทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559  แลกเปลี่ยนสภาพปัญหาโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายและกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมกำหนดเป้าหมายและร่างปฏิทินโครงการพัฒนาการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ สำนักงานฯ กล่าวแนะนำแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ  ร่วมด้วย อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร และ ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  นอกจากนี้ ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.วิลาวัลย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์คณะพยาบาล ได้นำเสนอความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ  ซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินโครงการ “ยางคำโมเดล” แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ในโรงเรียนพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  สำหรับการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2559 ที่ประชุมได้มีความเห็นให้ดำเนินกิจกรรมจัดทำ “หนังสือเล่มเล็ก” เพื่อบอกเล่าความเป็นมาของขุมชน  วิถีชาวบ้าน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น และความเป็นอยู่ ของนักเรียนเอง โดยที่นักเรียนจะต้องทำหนังสือด้วยตัวเอง มีการแบ่งระดับความ ยาก-ง่าย ของเนื้อหา ตามระดับการศึกษา และจะมีครูคอยช่วยให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนทุกวิชาเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  อีกทั้งทางสำนักงานฯ มีกระบวนการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งแต่การสำรวจ วัดผล เรียบเรียงข้อมูล วางแผน และจัดทำรูปเล่ม โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80