[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/ส.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( 457 / )
    รวมแผนที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ส.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตต้นพิทูเนียสีม่วงที่สามารถออกดอกได้ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ( 669 / )
     โครงการผลิตต้นพิทูเนียสีม่วงที่สามารถออกดอกได้ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา มูลนิธิพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความหลากหลายของเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์ไซลาเนส จากดินป่าไม้บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเลิศ ( 562 / )
    การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ความหลากหลายของเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์ไซลาเนส จากดินป่าไม้บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ และสภาวะที่ส่งเสริมการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสของเชื้อรา โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ลาดนอก และนางสาวรุ่งทิวา พุทโธ นักศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการแนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ( 473 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการแนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและโภชนาการกลุ่มเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนแขม ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 717 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.ยางคำ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและโภชนาการกลุ่มเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนแขม ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้าชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ พื้นที่ชุมชนต้นแบบยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 366 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อวันท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมเผยแพร่ผลการดำเนินงานในโครงการ อำเภอ มข. พัฒนา ( 516 / )
    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอำเภอ มข. พัฒนา ณ เทศบาลตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสำนักงานโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนทรรศการในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ( 417 / )
     เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทั้งด้านการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ( 476 / )
    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกุลกิจ หัวหน้าโครงการการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา และนักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามความก้าวหน้าและสำรวจแปลงนาโครงการข้าวพันธุ์ดี ( 224 / )
    กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจแปลงนาโครงการข้าวพันธุ์ดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80