[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
31/มี.ค./2558 : ข่าวสารทั่วไป
สำนักงานฯ ประสานความร่วมมือการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 942 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำไฟฟ้าเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มี.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( 807 / )
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กำหนดสอบ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้อง 1447 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/มี.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอมัญจาคีรีร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงาน การร่วมสนองพระราชดำริ ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ. ( 800 / )
    เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 แห่ง ร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบแนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/มี.ค./2558 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ. สกอ. ครั้งที่ 1/2558 ( 482 / )
    เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2558 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุม "ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ครั้งที่ 1/2558 ( 376 / )
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุม "ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร เพื่อรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.พ./2558 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชาชาชน ต.โคกสูง และ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ ( 450 / )
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา, ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมแลกเปลี่ยนค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2558 : ข่าวสารทั่วไป
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ดำเนินกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม ( 362 / )
     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผศ.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา และผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบมีส่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.พ./2558 : ข่าวสารทั่วไป
สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2558 "เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี" ( 313 / )
     ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 และร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ม.ค./2558 : ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพืชผักหลากหลายสร้างรายได้หลังการทำนา ( 346 / )
    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปยังพื้นที่บ้านหนองนางวงษ์ ม.9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพืชผักหลากหลายสร้างรายได้หลังการทำนา ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรตำบลยางคำและผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ย./2557 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมหารือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านระะบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง และต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ( 717 / )
    ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ และดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคุณเบญจมาภรณ์ มามุข งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุกคืบลงพื้นที่ขยายการให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80