[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ( 439 / )
    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกุลกิจ หัวหน้าโครงการการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา และนักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2557 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 252 / )
    จกรรมอบรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามความก้าวหน้าและสำรวจแปลงนาโครงการข้าวพันธุ์ดี ( 193 / )
    กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจแปลงนาโครงการข้าวพันธุ์ดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ จัดโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน ( 494 / )
    โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประเมินผลการบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์ พื้นที่ ณ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ( 604 / )
    โครงการประเมินผลการบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์ พื้นที่ ณ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 481 / )
     สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ต้อนรับและแนะนำพื้นศึกษาดูงานให้กับคณะศึกษาดูงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/มี.ค./2557 : ข่าวสารทั่วไป
ตราสัญลักษณ์ “ภัทรพัฒน์ - PatPat” ( 953 / )
    ตราสัญลักษณ์ “ภัทรพัฒน์ - PatPat”
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
23/มี.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ( 595 / )
     เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 51 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/มี.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม อ.กระนวน ( 319 / )
    ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม อ.กระนวน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/มี.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. เตรียมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 8 ( 820 / )
    มข. เตรียมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 8
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80