[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/พ.ค./2557 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ( 633 / )
     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ให้กับกลุ่มทอเสื่อกกลายขิด จำนวน 29 คน ณ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการแนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ( 443 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการแนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและโภชนาการกลุ่มเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนแขม ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 669 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.ยางคำ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและโภชนาการกลุ่มเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนแขม ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6/พ.ค./2557 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ( 257 / )
    ผศ.พิสมัย มะลิลา อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นในโรงเรียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองหว้าประชารัฐ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
สำนักงานฯ จัดอบรมความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้กับชาวบ้าน ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ( 694 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการแนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้าชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ พื้นที่ชุมชนต้นแบบยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 330 / )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อวันท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอขแก่น นำคณะเดินทางจาก ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ จ.นครราชสีมา ( 289 / )
    อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย แกนนำนักเรียน, แกนนำผู้ปกครองในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน, ครูโรงเรียนบ้านดอนแขมและกรรมการสถานศึกษา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.ยางคำ, อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมเผยแพร่ผลการดำเนินงานในโครงการ อำเภอ มข. พัฒนา ( 478 / )
    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอำเภอ มข. พัฒนา ณ เทศบาลตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสำนักงานโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนทรรศการในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ( 387 / )
     เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทั้งด้านการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2557 : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
กิจกรรมอบรมเยาวชนต้นแบบการจัดการขยะที่ถูกต้องในโรงเรียนและชุมชน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 417 / )
    สำนักงานฯ ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเยาวชนต้นแบบการจัดการขยะที่ถูกต้องในโรงเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80