[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ ( 1/มิ.ย./2560 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ  นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผู้จัดการสำนักงานฯ และบุคลากรจากสำนักงานฯ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 14 คน ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560  จังหวัดเชียงใหม่   ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  และศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สำนักงานฯ จัดอบรมการแปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกร หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 2/พ.ค./2560 )
          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560   สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.สาธิต อดิตโต อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 บ้านยางคำ และหมู่ 3 บ้านหนองหว้า จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ของ นายปาฏิหาริย์  บุญชาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีอาจารย์นภาพร ก้อนมณี  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นวิทยากร ให้ความรู้การแปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่ม
สำนักงานฯ จัดฝึกอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มอาชีพ บ้านหนองนางวงษ์ ม.9 ( 22/ธ.ค./2559 )
          เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต อดิตโต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ  จัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มอาชีพ  โดยมีอาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีกลุ่มอาชีพและผู้สนใจในพื้นที่ตำบลยางคำเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน  ณ  ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์  หมู่ 9  ตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ( 22/ธ.ค./2559 )
         เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต อดิตโต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ  จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ  โดยมีกลุ่มอาชีพและผู้สนใจในพื้นที่ตำบลยางคำเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน  ณ  ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์  หมู่ 9  ตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  
นักข่าวลงพื้นที่ทำข่าวการทำกลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน บ.หนองนางวงษ์ ( 4/พ.ย./2559 )
    เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะนักข่าว ลงพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อบันทึกเทปรายการสารคดีข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรและอาชีพ รวมทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งคณะนักข่าวที่เดินทางมาบันทึกรายการครั้งนี้  ได้แด่  นักข่่าวจากสำนักข่าวไทย (อสมท.)  สำนักข่าวเนชั่น  KTV (ขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวบ้าน ต.ยางคำ ร่วมกันติดป้ายชื่อต้นไม้ในพื้นที่ป่าโสกแดง ( 29/ก.ย./2559 )
    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าโครงการ  คณะทำงาน พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  จำนวน 3 คน  ลงพื้นที่ป่าชุมชน “ป่าโสกแดง”  ต.ยางคำ  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  นำป้ายชื่อต้นไม้ จำนวน 100 แผ่น  ไปติดต้นไม้ตามที่ได้มีการสำรวจไว้แล้ว เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และเพื่อให้เยาวชน คนในท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ได้รู้จักชื่อต้นไม้ในป่านชุมชนแห่งนี้  
ผลประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์ ( 26/ก.ค./2559 )
                                                            ผลประกวดภาพถ่าย
โครงการประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์

ประเภทนักเรียน มี 1 รางวัล ได้แก่
          เด็กชายพุทธานุภาพ จันทร์มี                 ได้รับรางวัลชมเชย
 
ประเภทนักศึกษา มี 7 รางวัล ได้แก่
1.       นางสาวศุภรัช พงษ์คุณาพร                   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.       นายปรเชษฎ์ บั้งทอง                          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3.       นายปิ่นพงษ์ ช่างเกวียน                       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
4.       นางสาวอุบลพรรณ บัญญัตินพรัตน์           ได้รับรางวัลชมเชย
5.       นางสาวธิติพร อมตาริยกุล                    ได้รับรางวัลชมเชย
6.       นางสาวภควรรณ อมตาริยกุล                ได้รับรางวัลชมเชย
7.       นายศักดา สายศร                            ได้รับรางวัลชมเชย
 
ประเภทบุคคลทั่วไป มี 8 รางวัล ได้แก่
1.       นางสาวปิยมน ตันเจริญ                       ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.       นางสาวจุฑารัตน์ สายสกุล                   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3.       นายโกวิทย์ ทับบุญ                            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
4.       นายสรไกร จันทร์มี                           ได้รับรางวัลชมเชย
5.       นายนรินทร์ แสไพศาล                        ได้รับรางวัลชมเชย
6.       นายประสบชัย จันดก                         ได้รับรางวัลชมเชย
7.       นายนัฐพงษ์ขันธรักษ์                          ได้รับรางวัลชมเชย
8.       นายเศกสรร กลางหล้า                         ได้รับรางวัลชมเชย
 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น ติดต่อกลับมายังผู้จัดประกวด เพื่อยืนยันการรับรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 12.00 – 13.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-202155 หรือ 095-8247919
          และผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลที่มีความประสงค์จะรับภาพคืน สามารถรับภาพคืนได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปทุกวันยกเว้นวันจันทร์

คณะทำงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ต.ยางคำ ทั้ง 6 แห่ง ( 21/ก.ค./2559 )
    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย อาจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน  และคณะทำงานจากสำนักงานฯ  เดินทางไปยังโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ในพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อมอบหนังสือนิทานเล่มเล็กและวีดิทัศน์ให้กับโรงเรียน และจะนำแนวคิด จากหนังสือดังกล่าวไปขยายผล ต่อยอดในการดำเนินงานครั้งต่อไป
สวัสดีปีใหม่ 2559 อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 8/ก.ค./2559 )
    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  ผู้จัดการ  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานฯ  เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อมอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ 2559
รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมประชุมหารือการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ( 2/พ.ค./2559 )
    รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมประชุมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และผู้บริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. ในการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80