สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แปลงศึกษาพันธ์ไม้

บัญชีรายชื่อพันธ์ไม้ที่สำรวจ

 

 

แบบการเดินนับไม้ยืนต้นและติดรหัสต้นไม้