« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2556


        - ว่าด้วย กองทุน 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

        
- ว่าด้วย กองทุนพลตำรวจเอกเภา สารสิน เพื่อการศึกษาและการวิจัย พ.ศ. 2556

        - ว่าด้วย กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556


        
หมายเหตุ :