/

« กลับหน้าหลัก « คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ. 2556

      » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

                  ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
                  ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
                  ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                  ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
                  ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
                  ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556
                  ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
                  ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2556


                  ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
                  ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
                  ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
                  ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
                  ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
                  ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
                  ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
                  ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
                  ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
                  ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556

      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2555


      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2554


      » รายงานการประชุม พ.ศ.2553

      » รายงานการประชุม พ.ศ.2552
               
      » รายงานการประชุม พ.ศ.2551
 
      » รายงานการประชุม พ.ศ.2550