« กลับหน้าหลัก « สภามหาวิทยาลัย » ทำเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
           » สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 (19 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2562) ... รายละเอียด

           » สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 (20 มิถุนายน 2556 - 19 มิถุนายน 2558) ... รายละเอียด

           » สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24 (29 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2556) ... รายละเอียด

           » สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 23 (13 มีนาคม 2552 - 12 มีนาคม 2554)... รายละเอียด

           » สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 22 (14 กุมภาพันธ์ 2550 - 13 กุมภาพันธ์ 2552) ... รายละเอียด

           » สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 21 (17 ตุลาคม 2547 - 16 ตุลาคม 2549)... รายละเอียด

           » สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 20 (17 ตุลาคม 2545 - 16 ตุลาคม 2547) ... รายละเอียด