« กลับหน้าหลัก « บุคลากรและขอบข่ายงาน » ติดต่อเรา

 

        ที่อยู่สำนักงาน :
                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
                    ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร (สำนักงานอธิการบดี)
                    ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
                    40002  
        โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-202190
        Email Address : meeting@kku.ac.th