« กลับหน้าหลัก « ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

               » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2563

               » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2562
               
               » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2561

               » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2560

               » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2559

               » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2558

                » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2557

               » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2556

                » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2555

                » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2554

                » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2553
                     
                » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2552

                » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2551
                     
                » ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550