/

« กลับหน้าหลัก « การประชุม » มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

      » มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

     ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
     ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
     ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
     ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
     ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
     ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
     ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
     ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
     ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
     ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
     ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


มติรายงานการประชุมย้อนหลัง ปี พ.ศ.  2559   2558   2557   2556   2555