ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

ระหว่างวันที่
8-10 สิงหาคม 2561
***************************************************************
สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่... คลิกที่นี่ค่ะ
***************************************************************
กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่
***************************************************************
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 คลิกที่นี่
 

 
ผลิตโดย.. งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น