Untitled Document

โรงแรมขวัญมอ

อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบริการที่ยอดเยี่ยม ความ สะดวกสบาย โอ่โถงด้วย บรรยากาศที่อบอุ่นและให้บริการห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง สัมนา ห้องประชุมขนาดใหญ่และเล็ก สะดวกครบครัน