สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน...ยินดีต้อนรับทุกท่าน....ค่ะ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือ/ระเบียบการ

คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

กิจกรรมต่างๆ

ประกาศอื่นๆ

 

ปรัชญา
เด็กเกิดมาเพื่อเล่น
เล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้
เรียนรู้อย่างมีความสุข
สู่อนาคตอันสดใส

คำขวัญ
บริบาลด้วยรักและห่วงใย
       ดุจรักจากพ่อและแม่
***************************
ปณิธาน
        จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนงานด้านสวัสดิการ
ของคณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

 

ลิขสิทธิ์สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
จำนวนผู้เข้าชม