(English version coming soon)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 1-24 มิ.ย. 2558

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 1-24 มิ.ย. 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง

1545917 669906723118225 7149879850722273736 n