หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • frontpag3
  • frontpag2
  • frontpag4

            th  eng

logo-icmedit

logo-phd

logo-ma

logo-kku

chair sakda4

ต้อนรับน้องใหม่ IS รุ่นที่ 13
Image Detail
 
Earthkung Chairatanathavorn แจ้งข่าว ห้องสมุดธนาคารกสิกรไทย รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา (ตำแหน่งบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพ​ยากรฯ) คุณสมบัติ 1. เพศชาย...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในเครือของกระทิงแดง...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในเครือของกระทิงแดง...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
ห้องสมุดธนาคารกสิกรไทยรับสมัครงาน Earthkung Chairatanathavorn แจ้งข่าว ห้องสมุดธนาคารกสิกรไทย รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา (ตำแหน่งบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพ​ยากรฯ) คุณสมบัติ 1. เพศชาย...
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่-มข-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไอซีทีเพื่อการอ่านกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...
สารสนเทศศาสตร์-มข-ร่วมกับกระทิงแดงจัดค่ายห้องสมุดกับสังคม-ครั้งที่-9 กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด...
สารสนเทศศาสตร์-มข-ร่วมกับกระทิงแดงจัดค่ายห้องสมุดกับสังคม-ครั้งที่-10กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในเครือของกระทิงแดง...
สารสนเทศศาสตร์-มข-ร่วมกับกระทิงแดงจัดค่ายห้องสมุดกับสังคม-ครั้งที่-11กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในเครือของกระทิงแดง...
รพ-จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์-2รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ-จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์-3รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ-จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์-4รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
Earthkung Chairatanathavorn แจ้งข่าว ห้องสมุดธนาคารกสิกรไทย รับสมัครบรรณารักษ์ 1 อัตรา (ตำแหน่งบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพ​ยากรฯ) คุณสมบัติ 1. เพศชาย...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในเครือของกระทิงแดง...
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในเครือของกระทิงแดง...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...
รพ.จุฬาภรณ์รับสมัครบรรณารักษ์ ตามลิงค์เลย...