บทที่ 2 Windows

โฮม
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 Windows
บทที่ 3 Microsoft Word
4. MS PowerPoint
5. MS Excel
6. Internet

 


 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (3 hr.)

เนื้อหาแบ่งออกเป็น

ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ตอนที่ 2 การจัดการ Files และ Folders

ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลด้วย Windows Explorer

ตอนที่ 4 การใช้งาน Desktop

bullet

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ความหมายและความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
  2. ส่วนประกอบของวินโดวส์
  3. ลักษณะพิเศษของวินโดวส์
  4. สามารถใช้งานวินโดวส์เบื้องต้นได้

 

 เพจนี้มีรายการของกิจกรรมตามโครง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น | บทที่ 2 Windows | บทที่ 3 Microsoft Word | 4. MS PowerPoint | 5. MS Excel | 6. Internet

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ 412141@gmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:06/09/48