ตอนที่ 4 การใช้งาน Desktop

ขึ้น
ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา
ตอนที่ 2 การจัดการ Files & Folders
ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลด้วย Windows Explorer
ตอนที่ 4 การใช้งาน Desktop

 


 

 

 

 

 

bulletเนื้อหาการเรียน
bullet

1. การกำหนดรูปแบบการแสดงหน้าจอด้วยชุดรูปแบบ (Themes)   
2. การกำหนดภาพพื้นหลัง (Wallpaper)
3. การกำหนดสกรีนเซฟเวอร์ (Screen Saver)
4. การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของหน้าต่าง
5. การสร้างไอคอนชอร์ตคัด (Shortcut Icon)
6. การจัดเรียงไอคอนบน Desktop

bullet

1. การกำหนดรูปแบบการแสดงหน้าจอด้วยชุดรูปแบบ (Themes)

bullet

ชุดรูปแบบ (Themes)

bullet

เป็นการกำหนดรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอเดสก์ทอป เช่น การจัดวางไอคอน รูปแบบตัวอักษร (Font) สีตัวชี้ของเมาส์ (Mouse Pointer) เสียง ภาพพื้นหลัง (Screen Saver) และรูปแบบของหน้าต่างที่แสดงบนเดสก์ทอปได้ตามความต้องการของผู้ใช้

bullet

วิธีกำหนด

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณที่ว่าบนเดสก์ทอปจะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง Properties

 2. จะปรากฏหน้าต่าง Display Properties ให้คลิกเลือกแท็บ Themes

 3. เลือกรูปแบบ Themes ที่ต้องการจากรายการ

  My Current Themes หมายถึง Themes ที่กำหนดรูปแบบเอาไว้และกำลังใช้งานอยู่

  Windows Classic หมายถึง การใช้รูปแบบ Themes แบบ Windows 98/Me

  Windows XP หมายถึง รูปแบบ Themes มาตรฐานของ Windows XP

  More themes online หมายถึง การเลือกรูปแบบ Themes ที่ต้องการจากทางอินเตอร์เน็ต

  Browse หมายถึง การเลือกรูปแบบ Themes อื่นๆ ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

 4. คลิกปุ่ม OK

bullet

2. การกำหนดภาพพื้นหลัง (Wallpaper)

bullet

ผู้ใช้สามารถกำหนดภาพพื้นหลังให้กับเดสก์ทอป ให้สวยงามได้ตามที่ต้องการ ซึ่งอาจจะกำหนดได้จากรายการรูปภาพของระบบปฏิบัติการ Windows.XP ที่เตรียมมาให้เมื่อติดตั้ง หรือจากรูปที่เป็นไฟล์

วิธีกำหนด

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณที่ว่างบนเดสก์ทอปจะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง Properties

 2. จะปรากฏหน้าต่าง Display Properties ให้คลิกเลือกแท็บ Desktop

 3. เลือกรูปภาพจากรายการ ๖ถ้าไม่พบรูปภาพที่ต้องการจากรายการที่กำหนดมาให้ ให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อค้นหาภาพด้วยตนเอง)

 4. เลือกวิธีการวางภาพในช่อง Position:

   Center หมายถึง แสดงรูปภาพกึ่งกลางจอมอนิเตอร์

  Title หมายถึง แสดงรูปภาพซ้ำจนเต็มหน้าจอ

  Stretch หมายถึง แสดงรูปภาพขยายให้เต็มจอภาพ

 5. คลิกปุ่ม OK

bullet

3. การกำหนดสกรีนเซฟเวอร์ (Screen Saver)

bullet

การเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจทำให้จอภาพเสียหายได้ เนื่องจากลำแสงอิเล็กตรอนที่กระทบบนจอภาพซ้ำที่จุดเดิมเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้หลอดภาพเสื่อมเร็ว ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวบนจอภาพเพื่อไม่ให้ลำแสงอิเล็กตรอนกระทบจอภาพซ้ำที่จุดเดิม

วิธีกำหนด

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณที่ว่างบนเดสก์ทอปจะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง Properties

 2. คลิกเลือกแท็บ Screen Saver

 3. เลือก Screen Saver ที่ต้องการจากรายการ โดยจะปรากฏตัวอย่างของสกรีเซฟเวอร์ที่เลือก

 4. กำหนดเวลา (นาที) ที่ต้องการให้แสดงสกีนเซฟเวอร์ หลังจากเครื่องไม่ถูกใช้งาน

 5. คลิกปุ่ม OK

bullet

4. การปรับแต่งส่วนต่างๆ ของหน้าต่าง

bullet

นอกจากการปรับแต่งรูปแบบโดยการใช้ Themes ผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งส่วนต่างๆ ของหน้าต่าง เช่น การกำหนดสีของหน้าต่าง การแสดงสีของตัวอักษร ได้ตามความต้องการอีกด้วย

4.1 การกำหนด Style ของหน้าต่าง

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณที่ว่างบนเดสก์ทอปจะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง Properteis

 2. คลิกเลือกแท็บ Appearance

 3. เลือก Style ที่ต้องการจากรายการ โดยจะมีรูปแบบให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

  Windows XP style เป็นรูปแบบมาตรฐานของ Windows XP

  Windows Classic style เป็นรูปแบบเดิมของ Windows 98/Me

 4. เลือกรูปแบบสีที่ต้องการ มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีมาตรฐาน คือ สีน้ำเงิน สีเขียวมะกอก และสีเงิน

 5. เลือกขนาดตัวอักษรที่ใช้ เช่น บนเมนูบาร์ หน้าต่าง และไดอะล็อกบ็อกซ์ต่างๆ ฯลฯ ที่ช่อง Font size

 6. คลิกปุ่ม OK

bullet

4.2 การกำหนดสีของหน้าต่าง

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณที่ว่างบน Desktop จะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง Properties

 2. คลิกเลือกแท็บ Appearance

 3. คลิกปุ่ม Advanced จะปรากฏหน้าต่าง Advanced Appearance

 4. คลิกเลือกส่วนที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง Item: หรือคลิกเลือกส่วนต่างๆ ที่ต้องการเปลี่ยนจากตัวอย่างหน้าต่างด้านบน

 5. กำหนดคุณลักษณะ เช่น สี ขนาด และรูปแบบตัวอักษรให้กับส่วนต่างๆ ที่เลือกได้ตามต้องการ

 6. คลิกปุ่ม OK ในหน้าต่าง Advanced Appearance

 7. คลิกปุ่ม OK อีกครั้ง ในหน้าต่าง Display Properties

bullet

5. การสร้างไอคอนชอร์ตคัด (Shortcut Icon)

bullet

ไอคอนชอร์ตคัด (Shortcut Icon) เป็นไอคอนชนิดหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนทางลัดในการเรียกใช้แฟ้มข้อมูล  โปรแกรม หรือโฟลเดอร์ โดยทั่วไปมักสร้างไว้ที่เดสก์ทอป เพื่อเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อต้องการเรียกใช้เพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ไอคอนชอร์ตคัต วิธีสร้างสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

bullet

วิธีที่ 1 : คลิกปุ่มขวาเมาส์ที่ Desktop

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณที่ว่างบนเดสก์ทอปจะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง New > Shortcut

 2. จะปรากฏหน้าต่าง Create Shortcut ให้คลิกปุ่ม  Browse

 3. จะปรากฏหน้าต่าง Browse For Folder เลือกไฟล์โปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องการสร้างชอร์ตคัต

 4. คลิกปุ่ม OK

 5. ย้อนกลับมาที่หน้าต่าง Create Shortcut จะปรากฏข้อมูลอยู่ในช่อง Type the location of the item:

 6. คลิกปุ่ม Next

 7. จะปรากฏหน้าต่าง Select a title for the Program พร้อมกับระบุชื่อให้กับชอร์ตคัตในช่อง Type a name foe the shortcut:

 8. คลิกปุ่ม Finish

 9. จะปรากฏไอคอนชอร์ตคัตที่ต้องการบนเดสก์ทอป

bullet

วิธีที่ 2 : คลิกปุ่มขวาเมาส์ที่ไอคอน

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณไฟล์หรือโปรแกรมที่ต้องการสร้างชอร์ตคัต จะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง Create Shortcut

 2. จะปรากฏไอคอนชอร์ตคัต ให้ลากไปวางไว้ที่ Desktop

 3. จะปรากฏไอคอนชอร์ตคัตที่ต้องการบนDesktop

bullet

6. การจัดเรียงไอคอนบน Desktop

bullet

หากไอคอนต่างๆ บน Desktop มีมากเกินไปจะทำให้ดูไม่เป็นระเบียบ ผู้ใช้สามารถจัดเรียงไอคอนบน Desktop ได้ดังนี้

 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ Desktop จะปรากฏเมนูลัด ให้เลือกคำสั่ง Arrange Icons By

 2. เลือกรูปแบบการจัดเรียงไอคอน

   Name                  เป็นการจัดเรียงตามชื่อ

   Size                    เป็นการจัดเรียงตามขนาดข้อมูล

  Type                   เป็นการจัดเรียงตามชนิดของไฟล์ข้อมูล

   Modified             เป็นการจัดเรียงตามวันที่ปรับปรุงข้อมูล

   Auto Arrange    เป็นการจัดเรียงแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนย้ายไอคอน

 3. ไอคอนต่างๆ บน Desktop  จะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ

ขึ้น | ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา | ตอนที่ 2 การจัดการ Files &  Folders | ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลด้วย Windows Explorer | ตอนที่ 4 การใช้งาน Desktop

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ hslib@kku.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:03/11/48