Responsive image

ฐานข้อมูลยาตำรับ


ทั้งหมด 80 รายการ

สรรพคุณ

ยาระบบใหลเวียนโลหิต

ข้อควรระวัง

โรคตับ ,โรคไต ,แพ้

ส่วนประกอบที่สำคัญ
สรรพคุณ

ยาระบบใหลเวียนโลหิต

ข้อควรระวัง

โรคตับ ,โรคไต ,แพ้

สรรพคุณ

ยาระบบใหลเวียนโลหิต

ข้อควรระวัง

โรคตับ ,โรคไต ,แพ้

ส่วนประกอบที่สำคัญ

กฤษณา, ไม้หอม [6],ต้นพิมเสน [11],ลูกจันทน์ [8],โกษฐ์กระดูก [6],โกษฐ์สอ [6],ลูกกระวานขาว [5],โกษฐ์ก้านพร้าว [6],โกษฐ์เชียง [6],รากชะเอมเทศ (G. glabra) [6]รากชะเอมขาไก่ (G. uralensis) [6],เหง้าขิงแห้ง [6],หญ้าแห้วหมู,แฝกหอม,ลูกมะขามป้อม,ดอกมะลิ,ดอกจันทน์,ดอกบุนนาค,เปราะหอม,ดอกตูมกานพลู,บอระเพ็ด,บัวหลวง,เจตมูลเพลิงแดง,สะค้าน,ดีปลี,เทียนเกล็ดหอย,โกษฐ์พุงปลา,พิกุล,เทียนตาตั้กแตน,เทียนข้าวเปลือก,เทียนตากบ,เทียนขาว,เทียนเยาวพาณี,เทียนสัตตบุษย์,ชะพลู,โกษฐ์หัวบัว [5],โกฏเขมา [13],โกฐชฎามังสี,เทียนแดง,มะแว้ง,ชะลูด,อบเชยญวน,กระลำพัก,ขอนดอก,สารภี,ผักชีลา,ราชดัด,สารพัดพิษ,กระดอม,สน,จันทน์เทศ,จันทน์แดง,สักขี,สมอพิเภก,หญ้าตีนนก,โกษฐ์จุฬาลำพา [6]

สรรพคุณ

ยาระบบใหลเวียนโลหิต

ข้อควรระวัง

แพ้

ข้อห้ามใช้

สตรีมีครรภ์

สรรพคุณ

ยารักษากลุ่มทางเดินอาหาร,ยารักษากลุ่มทางเดินอาหาร

ข้อควรระวัง

โรคตับ ,โรคไต ,ระบบทางเดินอาหาร(ท้องเสีย,ท้องผูก)

ข้อห้ามใช้

สตรีมีครรภ์ ,มีไข้

สรรพคุณ

ยารักษากลุ่มทางเดินอาหาร

ข้อควรระวัง

โรคตับ ,โรคไต

สรรพคุณ

ยารักษากลุ่มทางเดินอาหาร,ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ

ข้อควรระวัง

อื่นๆ

ข้อห้ามใช้

สตรีมีครรภ์ ,มีไข้ ,เด็ก

สรรพคุณ

ยารักษากลุ่มทางเดินอาหาร

ข้อห้ามใช้

สตรีมีครรภ์ ,มีไข้

ทั้งหมด 80 รายการ