ประกาศคณะแพทยศาสตร์

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 59/2554     คลิกที่นี่

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 187/2556   คลิกที่นี่

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 115/2558   คลิกที่นี่

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 55/2561    คลิกที่นี่
นโยบายสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 56/2561    คลิกที่นี่

Back