ติดต่อสอบถามได้ที่

งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์
E-mail : md011@kku.ac.th
โทร. : 63286 , 63237
งานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์
E-mail : md07@kku.ac.th
 โทร. : 63288

 

Back