นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับโครงการฯ

แบบฟอร์ม
ISO 50001

แบบฟอร์ม
ISO 14001:2015

ติดต่อเรา

นโยบายสิ่งแวดล้อม

คณะแพทยศาสตร์  ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน....


 รางวัล Thailand Energy Awards 2013รางวัล ASEAN Energy Awards 2015รางวัล Thailand Energy Awards 2015ผ่านการรับรอง ISO 50001
ISO 14001 :2015

 

 

 

 

 

เอกสารวันอนุรักษ์พลังงานฯ (SPA) .. คลิกที่นี่..

 

 

 

 

 

 

 

 

โปสเตอร์รณรงค์ SEU.

โปสเตอร์รณรงค์ 4ป 2ส

กิจกรรม

ข่าว

การดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานการดำเนินงาน

แนวทางการปฎิบัติที่ดี

แบบฟอร์ม ISO 50001
แบบฟอร์ม ISO 14001:2015
การวิเคราะห์กระบวนการ
เชิงสัญลักษณ์

รางวัล Thailand Energy Awards

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

 

เพลงรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน

ชมวีดิทัศน์

google

 
 

ติดต่อเรา

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น e-mail : md11@kku.ac.th
โทร. : 63286 , 63237
Produced By  kchaiy@kku.ac.th