กิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์

งานแพทยศาสตร์สัมพันธ์ (กีฬาสี)

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี

งานวันน้ำโลก 2 มีนาคม

งานวันเด็กแห่งชาติ

วันสิ่งแวดล้อมโลก : วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์ 5 มิ.ย.2560

วันสิ่งแวดล้อมโลก : วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
 5 มิ.ย.2561
ร่วมเดินรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้านของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Back