กิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์

งานแพทยศาสตร์สัมพันธ์ (กีฬาสี)

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี

งานวันน้ำโลก 2 มีนาคม

งานวันเด็กแห่งชาติ

วันสิ่งแวดล้อมโลก : วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์ 5 มิ.ย.2560

Back