นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับโครงการฯ

แบบฟอร์ม
ISO 50001

แบบฟอร์ม
ISO 14001:2015

ติดต่อเรา

ข่าว

คณะแพทยศาสตร์  ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน....


 รางวัล Thailand Energy Awards 2013

รางวัล ASEAN Energy Awards 2015

รางวัล Thailand Energy Awards 2015

ผ่านการรับรอง ISO 50001
ISO 14001 :2015เอกสารวันอนุรักษ์พลังงานฯ SPA. คลิกที่นี่..

กิจกรรม

การดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
รายงานการดำเนินงาน
แนวทางการปฎิบัติที่ดี

รางวัล Thailand Energy Awards

แบบฟอร์ม ISO 50001

แบบฟอร์ม ISO 14001:2015

การวิเคราะห์กระบวนการ
เชิงสัญลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

 
 

google

วีดิทัศน์วันอนุรักษ์พลังงาน

เพลงรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 123

ลิขสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น e-mail : md11@kku.ac.th
โทร. : 63286 , 63237
Produced By  kchaiy@kku.ac.th