นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับโครงการฯ

แบบฟอร์ม
ISO 50001 / ISO 14001:2015

ติดต่อเรา

นโยบายพลังงาน 55/2561

ยินดีต้อนรับ...ทุกท่าน.....


 รางวัล Thailand Energy Awards 2013รางวัล ASEAN Energy Awards 2015รางวัล Thailand Energy Awards 2015ผ่านการรับรอง ISO 50001
ISO 14001 :2015

******
ขอเชิญ...ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
"วันอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
"
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
 5 มิถุนายน 2561  /เวลา  08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นโยบายสิ่งแวดล้อม 56/2561

โปสเตอร์รณรงค์ 4ป 2ส

กิจกรรม

ข่าว

การดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานการดำเนินงาน

แนวทางการปฎิบัติที่ดี

แบบฟอร์ม ISO 50001
แบบฟอร์ม ISO 14001:2015
การวิเคราะห์กระบวนการ
เชิงสัญลักษณ์

กฏหมายควรรู้

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

โปสเตอร์รณรงค์ SEU.

เพลงรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน

ชมวีดิทัศน์

google

ติดต่อเรา

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น e-mail : md11@kku.ac.th
โทร. : 63286 , 63237
Produced By  kchaiy@kku.ac.th