เบอร์โทรศัพท์

043-236-283

อีเมล์

kkudrugstore3@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.30น. - 19.00น.

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043-236-283
E-mail : kkudrugstore3@gmail.com
เว็บไซต์ : http://drugstore.kku.ac.th
Line Official Account ID: @250smczr
Facebook : www.facebook.com/pharmacykku

 

Khon Kaen University Drugstore
Faculty of Pharmaceutical sciences, Khon Kaen University
Tel. : 043-236-283
E-mail : kkudrugstore3@gmail.com
Website : http://drugstore.kku.ac.th
Facebook : www.facebook.com/pharmacykku
Line Official Account ID: @250smczr
QR Code Line Official :

ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบอร์โทรติดต่อ  043-236-283 หรือ 080-418-6906

เว็บไซต์ :  http://drugstore.kku.ac.th

Facebook : www.facebook.com/pharmacykku

แสดงความคิดเห็น