เบอร์โทรศัพท์

043-236-283

อีเมล์

kkudrugstore3@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.30น. - 19.00น.

สาขาบึงสีฐาน

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาบึงสีฐาน)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ทางเข้าหอประชุมเอนกประสงค์กาญนาภิเษก)
เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่ (สาขาบึงสีฐาน)

 

สาขาคอมเพล็กซ์


สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 (สาขาคอมเพล็กซ์)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของศูนย์อาหารและบริการ 2 หรือ คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
แผนที่ (สาขาคอมเพล็กซ์)

 

ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ทางเข้าหอประชุมเอนกประสงค์กาญนาภิเษก)
เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.
หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์