เบอร์โทรศัพท์

043-236-283

อีเมล์

kkudrugstore3@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.30น. - 19.00น.

“ร้านยาต้นแบบ บริการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม”

A Role Model Drugstore that Offers Holistic Health Promotion