หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล :
เลขที่รับ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หอพัก ประเภทงาน อาการ / ปัญหา สถานะ หมายเหตุ
031 2560-04-28 วรณัฐ ทองแดง หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟเต้าเสียบช็อต กำลังดำเนินการซ่อม
120 2560-04-05 สุดารัตน์ หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ไม้กระดานรองเตียงหัก เตียงฝั่งทิศตะวันตก หอ17/318 กำลังดำเนินการซ่อม
ึ024 2560-04-03 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า สวิตช์ไฟเสีย ปิดไฟแล้วไฟยังไม่ดับ หอ1 ชั้น4 ไฟทางเดิน กำลังดำเนินการซ่อม
020 2560-03-27 ขนิษฐา นันทะกาล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟดับทั้งห้อง หอ1/211 กำลังดำเนินการซ่อม
021 2560-03-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องติดๆดับๆ หอ18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
119 2560-03-27 ปราณี ขวัญปาก หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ บานพับและกลอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิม หอ17 ชั้น3 กำลังดำเนินการซ่อม
014 2560-03-13 ระติยา อินทะสร้อย หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ17 ห้อง403 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-03-08 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานประปา สายใต้ดินเครื่องทำน้ำเย็นขาด หอ1 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
113 2560-03-07 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ขอตะแกรงปิดฝาท่อในห้องน้ำเนื่องจากมีตะขาบขึ้นมาจากท่อ ห้องน้ำห้องสำนักงาน กำลังดำเนินการซ่อม
010 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำ หอ1 ชั้น4 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
011 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ทีวี ห้องทีวีชั้น1 เปิดไม่ติด กำลังดำเนินการซ่อม
112 2560-03-06 เอ่น บัวจันทร์ หอพักหญิงที่ 17 งานประปา สะดืออ่างล้างหน้ามีน้ำไหลออกมา หอ17 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
008 2560-03-02 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด หอ17 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
109 2560-03-01 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานประปา ถาดรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็นตัน หอ1 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-02-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่ได้ หอ 18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
108 2560-02-21 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
005 2560-02-17 พิชชาพร เกริกธวัชศักดิ์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงไม่ติด 1 หลอดและไฟกลางห้องไม่ติด 1 หลอด หอ18 ห้อง 301 กำลังดำเนินการซ่อม
006 2560-02-17 อภิสรา บำรุงจิตต์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงกระพิบ หอ 18 ห้อง 305 กำลังดำเนินการซ่อม
107 2560-02-16 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
189 2560-01-10 สาวิตรี ไชยเสนา หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟโต๊ะอ่านหนังสือกระพิบ หอ 18 ห้อง 204 กำลังดำเนินการซ่อม
185 2560-01-09 ณัฐมน แกะพลอย หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ 18 ห้อง 324 กำลังดำเนินการซ่อม
186 2560-01-09 วิไลพร นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟเพดานห้องไม่คิด หอ18 ห้อง 404 กำลังดำเนินการซ่อม
178 2559-12-16 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 2หลอด หอ18 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
175 2559-12-09 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า หลอดไฟในห้องน้ำกระพิบ หอ1 ชั้น2 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
108 2559-12-08 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ลูกบิดประตูห้องสำนักงานชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย
107 2559-11-30 เจนรินทร์ สุขสุทธิ์ หอพักหญิงที่ 1 งานไม้ บานเลื่อนหน้าต่างหลุดจากขอบหน้าต่าง ดำเนินการเรียบร้อย
89 2017-09-15 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไฟฟ้า หลอดไฟทางหนี้ไฟไม่ติด 1 หลอด/สวิทปิดเปิดเครื่องทำน้ำเย็นชำรุดหอพักที่9ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
178 2017-09-15 อรุณเทพ เลพล หอพักชายที่ 27 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุด 27417 กำลังดำเนินการซ่อม
90 2017-09-15 ธวัชชัย ภาระว่า หอพักชายที่ 27 งานไฟฟ้า ไฟฟ้าดับทั้งห้อง27409 ดำเนินการเรียบร้อย
152 2017-08-25 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานประปา ท่อส่งกลิ่นเหม็น หอ 18 ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
153 2017-08-25 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานประปา น้ำไม่ไหลทั้งหอ ดำเนินการเรียบร้อย
95 2017-08-22 ก้องฟ้า ขันธ์ชารี หอพักชายที่ 27 งานประปา สายฉีดชำระล้างตัวกดสายฉีดชำรุด 27ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
164 2017-08-22 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานไม้ ปั๊มลูกกุญแจห้องจำนวน 1 ดอก ห้อง27417 ดำเนินการเรียบร้อย
165 2017-08-22 ธราดล สุนทรชัย หอพักชายที่ 12 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุด หอพักที่ 12417 ดำเนินการเรียบร้อย
81 2017-08-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไฟฟ้า หลอดไฟหลุดออกจากต้นเสาหลังหอพักที่ 9 ดำเนินการเรียบร้อย
163 2017-08-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานไม้ ราวตากผ้าหลุดออก หอพักที่ 27 ในห้องอาบน้ำ ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
92 2017-08-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา ท่อระบายน้ำโถปัสสาวะชำรุด ชั้น 2 หอพักที่ 27 ดำเนินการเรียบร้อย
93 2017-08-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา ท่อระบายน้ำเสียอุดตัน ชั้น3 หอพักที่ 12 ดำเนินการเรียบร้อย
94 2017-08-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานประปา ท่อฝักบัวหลุดออกจากกันห้อง 11301 ห้อง อ.ที่ปรึกษาหอ ดำเนินการเรียบร้อย
162 2017-08-17 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ เพดานรั่วซึ่ม หอพักที่9ห้อง 422 กำลังดำเนินการซ่อม
78 2017-08-17 ปัณณวัฒน์ เทียบมาก หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟชำรุดแตกมีประกายไฟ ห้อง11211 ดำเนินการเรียบร้อย
79 2017-08-17 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟบริเวณห้องดูทีวี หอพักที่ 11 จำนวน 2 ตัว ดำเนินการเรียบร้อย
80 2017-08-17 อภิสิทธิ์ พิวิชัย หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า หลอดไฟกลางห้องไม่ติด หอ11306 ดำเนินการเรียบร้อย
90 2017-08-16 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา อ่างซักผ้าอุดตัน หอพักที่ 12 ชั้น 3 ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
91 2017-08-16 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา ติดตั้งท่อระบายน้ำเสีย หอพักที่ 12 ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
88 2017-08-15 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา อ่างล้างหน้าอุดตัน หอพักที่ 12 ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
87 2017-08-11 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานประปา อ่างล้างหน้าอุดตัน หอ9ชั้น3 ดำเนินการเรียบร้อย
85 2017-08-10 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานประปา ท่อระบายน้ำเสียรั่วหลังหอพักที่ 11 ดำเนินการเรียบร้อย
76 2017-08-10 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า หลอดไฟในห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด หอพักที่ 11ชั้น4 ดำเนินการเรียบร้อย
86 2017-08-10 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานประปา อ่างล้างหน้าท่อระบายน้ำทิ้งชำรุดหอพักที่ 11ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น