หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล :
เลขที่รับ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หอพัก ประเภทงาน อาการ / ปัญหา สถานะ หมายเหตุ
031 2560-04-28 วรณัฐ ทองแดง หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟเต้าเสียบช็อต กำลังดำเนินการซ่อม
120 2560-04-05 สุดารัตน์ หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ไม้กระดานรองเตียงหัก เตียงฝั่งทิศตะวันตก หอ17/318 กำลังดำเนินการซ่อม
ึ024 2560-04-03 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า สวิตช์ไฟเสีย ปิดไฟแล้วไฟยังไม่ดับ หอ1 ชั้น4 ไฟทางเดิน กำลังดำเนินการซ่อม
020 2560-03-27 ขนิษฐา นันทะกาล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟดับทั้งห้อง หอ1/211 กำลังดำเนินการซ่อม
021 2560-03-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องติดๆดับๆ หอ18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
119 2560-03-27 ปราณี ขวัญปาก หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ บานพับและกลอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิม หอ17 ชั้น3 กำลังดำเนินการซ่อม
014 2560-03-13 ระติยา อินทะสร้อย หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ17 ห้อง403 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-03-08 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานประปา สายใต้ดินเครื่องทำน้ำเย็นขาด หอ1 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
113 2560-03-07 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ขอตะแกรงปิดฝาท่อในห้องน้ำเนื่องจากมีตะขาบขึ้นมาจากท่อ ห้องน้ำห้องสำนักงาน กำลังดำเนินการซ่อม
010 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำ หอ1 ชั้น4 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
011 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ทีวี ห้องทีวีชั้น1 เปิดไม่ติด กำลังดำเนินการซ่อม
112 2560-03-06 เอ่น บัวจันทร์ หอพักหญิงที่ 17 งานประปา สะดืออ่างล้างหน้ามีน้ำไหลออกมา หอ17 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
008 2560-03-02 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด หอ17 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
109 2560-03-01 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานประปา ถาดรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็นตัน หอ1 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-02-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่ได้ หอ 18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
108 2560-02-21 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
005 2560-02-17 พิชชาพร เกริกธวัชศักดิ์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงไม่ติด 1 หลอดและไฟกลางห้องไม่ติด 1 หลอด หอ18 ห้อง 301 กำลังดำเนินการซ่อม
006 2560-02-17 อภิสรา บำรุงจิตต์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงกระพิบ หอ 18 ห้อง 305 กำลังดำเนินการซ่อม
107 2560-02-16 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
189 2560-01-10 สาวิตรี ไชยเสนา หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟโต๊ะอ่านหนังสือกระพิบ หอ 18 ห้อง 204 กำลังดำเนินการซ่อม
185 2560-01-09 ณัฐมน แกะพลอย หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ 18 ห้อง 324 กำลังดำเนินการซ่อม
186 2560-01-09 วิไลพร นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟเพดานห้องไม่คิด หอ18 ห้อง 404 กำลังดำเนินการซ่อม
178 2559-12-16 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 2หลอด หอ18 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
175 2559-12-09 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า หลอดไฟในห้องน้ำกระพิบ หอ1 ชั้น2 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
108 2559-12-08 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ลูกบิดประตูห้องสำนักงานชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย
107 2559-11-30 เจนรินทร์ สุขสุทธิ์ หอพักหญิงที่ 1 งานไม้ บานเลื่อนหน้าต่างหลุดจากขอบหน้าต่าง ดำเนินการเรียบร้อย
14 2018-02-22 พนมวรรษ์ สุภะโส หอพักชายที่ 9 งานไฟฟ้า หลอดไฟบนห้องดับห้อง9409 ดำเนินการเรียบร้อย
11 2018-02-22 พนมวรรษ์ สุภะโส หอพักชายที่ 9 งานไม้ ราวตากผ้าชำรุดไม่ติดผลังหลุดห้อง9409 กำลังดำเนินการซ่อม
026 2018-02-21 ทักษิณีพร เขียวไกร หอพักหญิงที่ 19 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องติดๆ ดับ ๆ 19313 ดำเนินการเรียบร้อย
014 2018-02-21 ทักษิณีพร เขียวไกร หอพักหญิงที่ 19 งานไม้ มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด 19313 ดำเนินการเรียบร้อย
13 2018-02-20 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไฟฟ้า รางไฟหลุดออกหน้าห้องน้ำชั้น4หอ9 ดำเนินการเรียบร้อย
12 2018-02-20 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไฟฟ้า หลอดไฟกลางห้องไม่ติดหอ9316 ดำเนินการเรียบร้อย
10 2018-02-19 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มือจับประตูคีนย์การ์คหลุดออกทิศตะวันออกหอ11 ดำเนินการเรียบร้อย
11 2018-02-19 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานไฟฟ้า หลอดไฟทางขึ้นบันไดไม่ติด 1 หลอดชั้น3 ดำเนินการเรียบร้อย
10 2018-02-14 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา โถปัสสาวะอุดตันชั้น2หอ12 ดำเนินการเรียบร้อย
09 2018-02-14 นนทภัช ประดับมุข หอพักชายที่ 12 งานไม้ ลูกบิดประตูเปิดไม่ได้ หอ12307 ดำเนินการเรียบร้อย
10 2018-02-14 นนทภัช ประดับมุข หอพักชายที่ 12 งานไฟฟ้า หลอดไฟกลางห้องไม่ติดหอ12307 ดำเนินการเรียบร้อย
11 2018-02-14 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานประปา ท่อน้ำในห้องส้วมแตกชั้น2 ดำเนินการเรียบร้อย
09 2018-02-08 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา น้ำไม่ขึ้นหอพักที่27ชั้น1 ชั้น3 ชั้น4 ดำเนินการเรียบร้อย
06 2018-02-07 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ กลอนประตูห้องน้ำปิดไม่ได้ หอ11ชั้น4 ดำเนินการเรียบร้อย
05 2018-02-07 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ เปลี่ยนยางในรถขนขยะหอ9 ดำเนินการเรียบร้อย
08 2018-02-07 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติดทางเดินชั้น4หอ27จำนวน1หลอด ดำเนินการเรียบร้อย
09 2018-02-07 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานไฟฟ้า หลอดไฟทางเดินชั้น2ชั้น3ไม่ติดจำนวน2หลอด ดำเนินการเรียบร้อย
08 2018-02-07 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา ท่อระบายน้ำเสียอุดตันห้องน้ำชั้น4หอ27 ดำเนินการเรียบร้อย
06 2018-01-31 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่องทำน้ำเย็นหอพักที่11ชั้น2 ดำเนินการเรียบร้อย
07 2018-01-31 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติดในห้องน้ำจำนวน2หลอด หอ11ชั้น3 ดำเนินการเรียบร้อย
04 2018-01-30 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ เปลี่ยนบานประตูห้อง 11228 ดำเนินการเรียบร้อย
03 2018-01-29 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มือจับประตูชำรุด 11228 ดำเนินการเรียบร้อย
07 2018-01-29 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานประปา โถปัสสาวะอุดตัน11ชั้น4 ดำเนินการเรียบร้อย
05 2018-01-24 อัครวิชญ์ ธูปกระแจะ หอพักชายที่ 12 งานไฟฟ้า หลอดไฟกลางห้องไม่ติดหอ12212 ดำเนินการเรียบร้อย
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น