หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล :
เลขที่รับ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หอพัก ประเภทงาน อาการ / ปัญหา สถานะ หมายเหตุ
031 2560-04-28 วรณัฐ ทองแดง หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟเต้าเสียบช็อต กำลังดำเนินการซ่อม
120 2560-04-05 สุดารัตน์ หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ไม้กระดานรองเตียงหัก เตียงฝั่งทิศตะวันตก หอ17/318 กำลังดำเนินการซ่อม
ึ024 2560-04-03 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า สวิตช์ไฟเสีย ปิดไฟแล้วไฟยังไม่ดับ หอ1 ชั้น4 ไฟทางเดิน กำลังดำเนินการซ่อม
020 2560-03-27 ขนิษฐา นันทะกาล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟดับทั้งห้อง หอ1/211 กำลังดำเนินการซ่อม
021 2560-03-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องติดๆดับๆ หอ18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
119 2560-03-27 ปราณี ขวัญปาก หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ บานพับและกลอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิม หอ17 ชั้น3 กำลังดำเนินการซ่อม
014 2560-03-13 ระติยา อินทะสร้อย หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ17 ห้อง403 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-03-08 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานประปา สายใต้ดินเครื่องทำน้ำเย็นขาด หอ1 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
113 2560-03-07 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ขอตะแกรงปิดฝาท่อในห้องน้ำเนื่องจากมีตะขาบขึ้นมาจากท่อ ห้องน้ำห้องสำนักงาน กำลังดำเนินการซ่อม
010 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำ หอ1 ชั้น4 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
011 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ทีวี ห้องทีวีชั้น1 เปิดไม่ติด กำลังดำเนินการซ่อม
112 2560-03-06 เอ่น บัวจันทร์ หอพักหญิงที่ 17 งานประปา สะดืออ่างล้างหน้ามีน้ำไหลออกมา หอ17 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
008 2560-03-02 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด หอ17 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
109 2560-03-01 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานประปา ถาดรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็นตัน หอ1 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-02-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่ได้ หอ 18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
108 2560-02-21 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
005 2560-02-17 พิชชาพร เกริกธวัชศักดิ์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงไม่ติด 1 หลอดและไฟกลางห้องไม่ติด 1 หลอด หอ18 ห้อง 301 กำลังดำเนินการซ่อม
006 2560-02-17 อภิสรา บำรุงจิตต์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงกระพิบ หอ 18 ห้อง 305 กำลังดำเนินการซ่อม
107 2560-02-16 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
189 2560-01-10 สาวิตรี ไชยเสนา หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟโต๊ะอ่านหนังสือกระพิบ หอ 18 ห้อง 204 กำลังดำเนินการซ่อม
185 2560-01-09 ณัฐมน แกะพลอย หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ 18 ห้อง 324 กำลังดำเนินการซ่อม
186 2560-01-09 วิไลพร นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟเพดานห้องไม่คิด หอ18 ห้อง 404 กำลังดำเนินการซ่อม
178 2559-12-16 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 2หลอด หอ18 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
175 2559-12-09 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า หลอดไฟในห้องน้ำกระพิบ หอ1 ชั้น2 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
108 2559-12-08 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ลูกบิดประตูห้องสำนักงานชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย
107 2559-11-30 เจนรินทร์ สุขสุทธิ์ หอพักหญิงที่ 1 งานไม้ บานเลื่อนหน้าต่างหลุดจากขอบหน้าต่าง ดำเนินการเรียบร้อย
46 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ กลอนประตูหลัง11211 กำลังดำเนินการซ่อม
47 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ไม้รองเตียงไม่มี1แผ่น11215 กำลังดำเนินการซ่อม
48 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ลูกบิดประตูหน้าห้อง11212 กำลังดำเนินการซ่อม
49 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ดไม่มี4แผ่น11204 กำลังดำเนินการซ่อม
50 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ลูกบิดหลังห้องกลอนประตู11203 กำลังดำเนินการซ่อม
51 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ด2แผ่น11326 กำลังดำเนินการซ่อม
52 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักหญิงที่ 18 งานไม้ มุ้งลาดช่องลม11325 กำลังดำเนินการซ่อม
53 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ด1แผ่น11324 กำลังดำเนินการซ่อม
54 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาด11322 กำลังดำเนินการซ่อม
55 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ประตูหลังห้องชำรุด11321 กำลังดำเนินการซ่อม
56 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดขาด11320 กำลังดำเนินการซ่อม
57 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ด1แผ่น11316 กำลังดำเนินการซ่อม
58 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ลูกบิดประตูหน้าห้อง11315 กำลังดำเนินการซ่อม
59 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลม11314 กำลังดำเนินการซ่อม
60 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ด1แผ่น11312 กำลังดำเนินการซ่อม
61 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ดหลังห้อง1แผ่น11313 กำลังดำเนินการซ่อม
62 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ด1แผ่น11309 กำลังดำเนินการซ่อม
63 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ด1แผ่น11306 กำลังดำเนินการซ่อม
64 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลม11305 กำลังดำเนินการซ่อม
65 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ประตูด้านหลังห้องปิดไม่ได้11304 กำลังดำเนินการซ่อม
66 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานไม้ บานพับประตูห้องอาบน้ำ12ชั้น2 ดำเนินการเรียบร้อย
67 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ มุ้งลาดขาด9408 กำลังดำเนินการซ่อม
68 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ มุ้งลาดขาด9405 กำลังดำเนินการซ่อม
69 2018-06-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ มือจับบานประตูหลังห้อง9413 กำลังดำเนินการซ่อม
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น