หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล :
เลขที่รับ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หอพัก ประเภทงาน อาการ / ปัญหา สถานะ หมายเหตุ
90 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ เปลี่ยนบานประตูห้องแม่บ้านหอ11ชั้น2 ดำเนินการเรียบร้อย
91 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ กุญแจหักติดกับลูกบิดประตู27402 กำลังดำเนินการซ่อม
92 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ กุญแจหักติดกับลูกบิดประตู27308 กำลังดำเนินการซ่อม
93 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ กลอนประตูด้านหลัง11421 กำลังดำเนินการซ่อม
94 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลนด้านหน้า11418 กำลังดำเนินการซ่อม
95 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมด้านหน้า11417 กำลังดำเนินการซ่อม
96 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานเกล็ดไม่มี1แผ่น11415 กำลังดำเนินการซ่อม
97 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมหน้าห้อง11411 กำลังดำเนินการซ่อม
98 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมด้านห้อง11410 กำลังดำเนินการซ่อม
99 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมด้านหน้า11409 กำลังดำเนินการซ่อม
100 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมด้านหน้า11408 กำลังดำเนินการซ่อม
101 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมด้านหน้าห้อง11407 กำลังดำเนินการซ่อม
102 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมด้านหน้า11406 กำลังดำเนินการซ่อม
103 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมด้านหน้าห้อง11405 กำลังดำเนินการซ่อม
104 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดช่องลมหน้าห้อง11413 กำลังดำเนินการซ่อม
105 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ บานประตูหน้าห้องชำรุด/บานประตูหลังห้องชำรุด11317 กำลังดำเนินการซ่อม
106 2561-06-28 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ประตูหน้าห้องชำรุด1บาน11304 กำลังดำเนินการซ่อม
031 2560-04-28 วรณัฐ ทองแดง หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟเต้าเสียบช็อต กำลังดำเนินการซ่อม
120 2560-04-05 สุดารัตน์ หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ไม้กระดานรองเตียงหัก เตียงฝั่งทิศตะวันตก หอ17/318 กำลังดำเนินการซ่อม
ึ024 2560-04-03 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า สวิตช์ไฟเสีย ปิดไฟแล้วไฟยังไม่ดับ หอ1 ชั้น4 ไฟทางเดิน กำลังดำเนินการซ่อม
020 2560-03-27 ขนิษฐา นันทะกาล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟดับทั้งห้อง หอ1/211 กำลังดำเนินการซ่อม
021 2560-03-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องติดๆดับๆ หอ18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
119 2560-03-27 ปราณี ขวัญปาก หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ บานพับและกลอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิม หอ17 ชั้น3 กำลังดำเนินการซ่อม
014 2560-03-13 ระติยา อินทะสร้อย หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ17 ห้อง403 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-03-08 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานประปา สายใต้ดินเครื่องทำน้ำเย็นขาด หอ1 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
113 2560-03-07 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ขอตะแกรงปิดฝาท่อในห้องน้ำเนื่องจากมีตะขาบขึ้นมาจากท่อ ห้องน้ำห้องสำนักงาน กำลังดำเนินการซ่อม
010 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำ หอ1 ชั้น4 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
011 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ทีวี ห้องทีวีชั้น1 เปิดไม่ติด กำลังดำเนินการซ่อม
112 2560-03-06 เอ่น บัวจันทร์ หอพักหญิงที่ 17 งานประปา สะดืออ่างล้างหน้ามีน้ำไหลออกมา หอ17 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
008 2560-03-02 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด หอ17 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
109 2560-03-01 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานประปา ถาดรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็นตัน หอ1 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-02-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่ได้ หอ 18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
108 2560-02-21 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
005 2560-02-17 พิชชาพร เกริกธวัชศักดิ์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงไม่ติด 1 หลอดและไฟกลางห้องไม่ติด 1 หลอด หอ18 ห้อง 301 กำลังดำเนินการซ่อม
006 2560-02-17 อภิสรา บำรุงจิตต์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงกระพิบ หอ 18 ห้อง 305 กำลังดำเนินการซ่อม
107 2560-02-16 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
189 2560-01-10 สาวิตรี ไชยเสนา หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟโต๊ะอ่านหนังสือกระพิบ หอ 18 ห้อง 204 กำลังดำเนินการซ่อม
185 2560-01-09 ณัฐมน แกะพลอย หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ 18 ห้อง 324 กำลังดำเนินการซ่อม
186 2560-01-09 วิไลพร นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟเพดานห้องไม่คิด หอ18 ห้อง 404 กำลังดำเนินการซ่อม
178 2559-12-16 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 2หลอด หอ18 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
175 2559-12-09 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า หลอดไฟในห้องน้ำกระพิบ หอ1 ชั้น2 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
108 2559-12-08 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ลูกบิดประตูห้องสำนักงานชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย
107 2559-11-30 เจนรินทร์ สุขสุทธิ์ หอพักหญิงที่ 1 งานไม้ บานเลื่อนหน้าต่างหลุดจากขอบหน้าต่าง ดำเนินการเรียบร้อย
10 2019-03-25 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 7 งานประปา โถปัสสาวะอุดตันหอ7ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
13 2019-03-22 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 5 งานประปา ท่อระบายน้ำเสียรั่วซึมหอ5ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
07 2019-03-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 7 งานไม้ มือจับประตูห้องอาบน้ำชำรุดหอ7ชั้น2 ดำเนินการเรียบร้อย
09 2019-03-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 7 งานประปา ก๊อกน้ำห้องอาบน้ำชำรุดหอ7ชั้น3 ดำเนินการเรียบร้อย
04 2019-03-20 สรวิชญ์ มีพร้อม หอพักชายที่ 10 งานไฟฟ้า หลอดไฟกลางห้องหอ10ชั้น4 ดำเนินการเรียบร้อย
12 2019-03-20 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 5 งานประปา โถปัสสาวะอุดตันหอ5ชั้น3 ดำเนินการเรียบร้อย
03 2019-03-20 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 22 งานไม้ ติดตั้งมุ้งลาดห้องรับแขกหอ22ชั้น1 ดำเนินการเรียบร้อย
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น