หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล :
เลขที่รับ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หอพัก ประเภทงาน อาการ / ปัญหา สถานะ หมายเหตุ
031 2560-04-28 วรณัฐ ทองแดง หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟเต้าเสียบช็อต กำลังดำเนินการซ่อม
120 2560-04-05 สุดารัตน์ หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ไม้กระดานรองเตียงหัก เตียงฝั่งทิศตะวันตก หอ17/318 กำลังดำเนินการซ่อม
ึ024 2560-04-03 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า สวิตช์ไฟเสีย ปิดไฟแล้วไฟยังไม่ดับ หอ1 ชั้น4 ไฟทางเดิน กำลังดำเนินการซ่อม
020 2560-03-27 ขนิษฐา นันทะกาล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟดับทั้งห้อง หอ1/211 กำลังดำเนินการซ่อม
021 2560-03-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องติดๆดับๆ หอ18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
119 2560-03-27 ปราณี ขวัญปาก หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ บานพับและกลอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิม หอ17 ชั้น3 กำลังดำเนินการซ่อม
014 2560-03-13 ระติยา อินทะสร้อย หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ17 ห้อง403 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-03-08 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานประปา สายใต้ดินเครื่องทำน้ำเย็นขาด หอ1 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
113 2560-03-07 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ขอตะแกรงปิดฝาท่อในห้องน้ำเนื่องจากมีตะขาบขึ้นมาจากท่อ ห้องน้ำห้องสำนักงาน กำลังดำเนินการซ่อม
010 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำ หอ1 ชั้น4 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
011 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ทีวี ห้องทีวีชั้น1 เปิดไม่ติด กำลังดำเนินการซ่อม
112 2560-03-06 เอ่น บัวจันทร์ หอพักหญิงที่ 17 งานประปา สะดืออ่างล้างหน้ามีน้ำไหลออกมา หอ17 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
008 2560-03-02 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด หอ17 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
109 2560-03-01 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานประปา ถาดรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็นตัน หอ1 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-02-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่ได้ หอ 18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
108 2560-02-21 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
005 2560-02-17 พิชชาพร เกริกธวัชศักดิ์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงไม่ติด 1 หลอดและไฟกลางห้องไม่ติด 1 หลอด หอ18 ห้อง 301 กำลังดำเนินการซ่อม
006 2560-02-17 อภิสรา บำรุงจิตต์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงกระพิบ หอ 18 ห้อง 305 กำลังดำเนินการซ่อม
107 2560-02-16 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
189 2560-01-10 สาวิตรี ไชยเสนา หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟโต๊ะอ่านหนังสือกระพิบ หอ 18 ห้อง 204 กำลังดำเนินการซ่อม
185 2560-01-09 ณัฐมน แกะพลอย หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ 18 ห้อง 324 กำลังดำเนินการซ่อม
186 2560-01-09 วิไลพร นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟเพดานห้องไม่คิด หอ18 ห้อง 404 กำลังดำเนินการซ่อม
178 2559-12-16 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 2หลอด หอ18 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
175 2559-12-09 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า หลอดไฟในห้องน้ำกระพิบ หอ1 ชั้น2 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
108 2559-12-08 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ลูกบิดประตูห้องสำนักงานชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย
107 2559-11-30 เจนรินทร์ สุขสุทธิ์ หอพักหญิงที่ 1 งานไม้ บานเลื่อนหน้าต่างหลุดจากขอบหน้าต่าง ดำเนินการเรียบร้อย
82 2017-07-24 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา ก๊อกห้องอาบน้ำไม่ไหล ชั้น 2 อ่างล้างหน้าอุดตัน ชั้น 2 กำลังดำเนินการซ่อม
143 2017-07-24 ศราวุธ บัววิเชียร หอพักชายที่ 12 งานไม้ ไม้รองเตียงแตก หอพักที่ 12311 ดำเนินการเรียบร้อย
144 2017-07-24 ธนภัทร ศรีริโชดชัย หอพักชายที่ 27 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุด 27320 ดำเนินการเรียบร้อย
142 2017-07-24 ภานุวัฒน์ ดวงสงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ตัดสายยู 11303 ดำเนินการเรียบร้อย
62 2017-07-18 พงศธร หอพักชายที่ 27 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟชำรุด หอพักที่ 27303 กำลังดำเนินการซ่อม
118 2017-07-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ ปั้มลูกกุญแจเพิ่น จำนวน 3 ดอก หอพักที่ 9 กำลังดำเนินการซ่อม
119 2017-07-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ ทำไม้ถูพื้น หอพักที่ 9 จำนวน 1 ไม้ กำลังดำเนินการซ่อม
120 2017-07-18 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ติดไม้อัดช่องลมตรงบันได หอพักที่ 11 จำนวน 5 ช่อง กำลังดำเนินการซ่อม
117 2017-07-14 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ มุ้งลาดในห้องน้ำขาด 1 ช่อง บานพับประตู 3 บาน หอ11ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
59 2017-07-14 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า หลอดไฟกลางห้องไม่ติด 1 หลอด 11305 กำลังดำเนินการซ่อม
116 2017-07-13 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุด 11318 กำลังดำเนินการซ่อม
75 2017-07-13 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา ก๊อกน้ำชำรุด 1 ก๊อกสนามหญ้า หอ27 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2017-07-13 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ลูกบิดประตูห้องชำรุด 11424 กำลังดำเนินการซ่อม
115 2017-07-13 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ เปลี่ยนลูกบิด ห้อง9211 ดำเนินการเรียบร้อย
46 2017-07-13 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไฟฟ้า หลอดไฟบันได 2 หลอดไม่ติด ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
22 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 5 งานไฟฟ้า 1. หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือ 5204, 5210, 5221 2. หลอดไฟกลางห้อง 5222 3. หลอดไฟระเบียงห้อง 5214, 5222, 5227 กำลังดำเนินการซ่อม
23 2017-06-13 นสวีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 5 งานไฟฟ้า หลอดไฟทางเดิน 5 หลอด หอ 5 ชั้น 2 กำลังดำเนินการซ่อม
24 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 5 งานไฟฟ้า 1. หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือ 5,302, 5305, 5308, 5317, 5326 2. หลอดไฟกลางห้อง 5314 3. หลอดไฟระเบียง 5317 กำลังดำเนินการซ่อม
25 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 5 งานไฟฟ้า หลอดไฟทางเดิน 6 หลอด หอ 5 ชั้น 3 กำลังดำเนินการซ่อม
26 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 5 งานไฟฟ้า 1. หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือ 5402, 5412, 5414, 5422, 5427 2. หลอดไฟเพดานห้อง 5403 3. หลอดไฟระเบียงห้อง 5418, 5424 กำลังดำเนินการซ่อม
27 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 5 งานไฟฟ้า 1. หลอดไฟทางเดิน 5 หลอด หอ 5 ชั้น 4 2. หลอดไฟห้องน้ำ 1 หลอด กำลังดำเนินการซ่อม
28 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 10 งานไฟฟ้า 1. สายไฟหลุดจากผนังห้อง 10/201 2. ปลั๊กไฟแตก และสายปลั๊กหลุด 10202 3. สวิต์ทไฟแตก 10206 กำลังดำเนินการซ่อม
29 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 10 งานไฟฟ้า 1.หลอดไฟชำรุด 1 หลอด 10/211 2. หลอดไฟเสื่อม 1 หลอด 10/212 3. ปลั๊กไฟแตก 2 จุด 10212, 10214 กำลังดำเนินการซ่อม
30 2017-06-13 นส.วีรยา ศิลาวิเศษ หอพักชายที่ 10 งานไฟฟ้า 1. หลอดไฟเพดานห้อง 10215 2. ปลั๊กไฟชำรุด 10,215, 10220 3. หลอดไฟไม่มี 10219 กำลังดำเนินการซ่อม
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น