หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล :
เลขที่รับ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หอพัก ประเภทงาน อาการ / ปัญหา สถานะ หมายเหตุ
031 2560-04-28 วรณัฐ ทองแดง หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟเต้าเสียบช็อต กำลังดำเนินการซ่อม
120 2560-04-05 สุดารัตน์ หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ไม้กระดานรองเตียงหัก เตียงฝั่งทิศตะวันตก หอ17/318 กำลังดำเนินการซ่อม
ึ024 2560-04-03 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า สวิตช์ไฟเสีย ปิดไฟแล้วไฟยังไม่ดับ หอ1 ชั้น4 ไฟทางเดิน กำลังดำเนินการซ่อม
020 2560-03-27 ขนิษฐา นันทะกาล หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟดับทั้งห้อง หอ1/211 กำลังดำเนินการซ่อม
021 2560-03-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องติดๆดับๆ หอ18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
119 2560-03-27 ปราณี ขวัญปาก หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ บานพับและกลอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิม หอ17 ชั้น3 กำลังดำเนินการซ่อม
014 2560-03-13 ระติยา อินทะสร้อย หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ17 ห้อง403 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-03-08 สุทธี โชติกเวชกุล หอพักหญิงที่ 1 งานประปา สายใต้ดินเครื่องทำน้ำเย็นขาด หอ1 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
113 2560-03-07 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ขอตะแกรงปิดฝาท่อในห้องน้ำเนื่องจากมีตะขาบขึ้นมาจากท่อ ห้องน้ำห้องสำนักงาน กำลังดำเนินการซ่อม
010 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำ หอ1 ชั้น4 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
011 2560-03-06 นพพร ในจิตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า ทีวี ห้องทีวีชั้น1 เปิดไม่ติด กำลังดำเนินการซ่อม
112 2560-03-06 เอ่น บัวจันทร์ หอพักหญิงที่ 17 งานประปา สะดืออ่างล้างหน้ามีน้ำไหลออกมา หอ17 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
008 2560-03-02 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด หอ17 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
109 2560-03-01 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานประปา ถาดรองน้ำเครื่องทำน้ำเย็นตัน หอ1 ชั้น2 กำลังดำเนินการซ่อม
114 2560-02-27 อัจฉรา นากอก หอพักหญิงที่ 18 งานไม้ ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่ได้ หอ 18/403 กำลังดำเนินการซ่อม
108 2560-02-21 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
005 2560-02-17 พิชชาพร เกริกธวัชศักดิ์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงไม่ติด 1 หลอดและไฟกลางห้องไม่ติด 1 หลอด หอ18 ห้อง 301 กำลังดำเนินการซ่อม
006 2560-02-17 อภิสรา บำรุงจิตต์ หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟหัวเตียงกระพิบ หอ 18 ห้อง 305 กำลังดำเนินการซ่อม
107 2560-02-16 บุญ นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 17 งานประปา ท่ออ่างซักผ้าตัน หอ 17 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
189 2560-01-10 สาวิตรี ไชยเสนา หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟโต๊ะอ่านหนังสือกระพิบ หอ 18 ห้อง 204 กำลังดำเนินการซ่อม
185 2560-01-09 ณัฐมน แกะพลอย หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟกลางห้องเปิดไม่ติด หอ 18 ห้อง 324 กำลังดำเนินการซ่อม
186 2560-01-09 วิไลพร นามสีฐาน หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟเพดานห้องไม่คิด หอ18 ห้อง 404 กำลังดำเนินการซ่อม
178 2559-12-16 พิมพา อ่อนสุด หอพักหญิงที่ 18 งานไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 2หลอด หอ18 ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
175 2559-12-09 อุษณีย์ บุตรโคตร หอพักหญิงที่ 1 งานไฟฟ้า หลอดไฟในห้องน้ำกระพิบ หอ1 ชั้น2 ฝั่งทิศตะวันตก กำลังดำเนินการซ่อม
108 2559-12-08 เบญจวรรณ ขุนเทิ้ง หอพักหญิงที่ 17 งานไม้ ลูกบิดประตูห้องสำนักงานชำรุด ดำเนินการเรียบร้อย
107 2559-11-30 เจนรินทร์ สุขสุทธิ์ หอพักหญิงที่ 1 งานไม้ บานเลื่อนหน้าต่างหลุดจากขอบหน้าต่าง ดำเนินการเรียบร้อย
190 2017-11-24 ชยธร ขัติยนนท์ หอพักชายที่ 12 งานไม้ ลูกบิดประตูบิดยาก หอพักที่ 12410 กำลังดำเนินการซ่อม
106 2017-11-24 ชยธร ขัติยนนท์ หอพักชายที่ 12 งานไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบไฟกลางห้อง จำนวน 1 หลอด หอพักที่ 12410 กำลังดำเนินการซ่อม
107 2017-11-24 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไฟฟ้า หลอดไฟห้องน้ำไม่ติด 1 หลอดห้อง9301ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา กำลังดำเนินการซ่อม
133 2017-11-24 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา อ่างล้างหน้าท่อต่อชำรุด หอพักที่ 27 ชั้น 3/ท่อต่อโถปัสสาวะรั่วซึ่ม ชั้น4 กำลังดำเนินการซ่อม
134 2017-11-24 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา อ่างซักผ้าอุดตัน หอพักที่ 27 ชั้น 4 กำลังดำเนินการซ่อม
191 2017-11-23 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด หอพักที่ 9 ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
189 2017-11-23 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ กลอนประตูห้องส้วม 1 ห้องชั้น 2 ดำเนินการเรียบร้อย
132 2017-11-23 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดหอพักที่ 12 ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
131 2017-11-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา ก๊อกน้ำรอบหอพักที่ 12 ชั้น 1 น้ำไหลไม่หยุด จำนวน 1 ก๊อก ดำเนินการเรียบร้อย
188 2017-11-21 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไม้ ประตูห้องอาบน้ำบานพับชำรุดจำนวน 2 ห้อง หอพักที่ 11 ชั้น 2 ดำเนินการเรียบร้อย
105 2017-11-17 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักหญิงที่ 17 งานไฟฟ้า ติดตั้งกล่องรับสัญญาณหอพักที่ 12 ชั้น1 ดำเนินการเรียบร้อย
104 2017-11-13 ิอรณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 11 งานไฟฟ้า ปลั๊กไฟไม่ติด หอพักที่ 11 ห้องTV ดำเนินการเรียบร้อย
130 2017-11-13 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา ท่อส่งน้ำเข้าโถส้วมหลุดออก หอพักที่ 27 ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
103 2017-11-10 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติดห้อง TV หอพักที่ 12 ชั้น 1 จำนวน 1 หลอด ดำเนินการเรียบร้อย
129 2017-11-10 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา โถปัสสาวะรั่วซึ่มหอพักที่ 12 ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
127 2017-11-09 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา อ่างล้างหน้าอุดตัน/อ่างซักผ้าอุดตัน หอพักที่ 12 ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
128 2017-11-09 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 12 งานประปา โถปัสสาวะอุดตัน จำนวน 4 โถ หอพักที่ 12 ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
126 2017-11-08 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา คอห่านอ่างล้างหน้าหลุดออก หอพักที่ 27 ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
101 2017-11-07 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานไฟฟ้า หลอดไฟทางเดินหอพักที่ 27 ชั้น 4 ไม่ติดจำนวน 5 หลอด ดำเนินการเรียบร้อย
183 2017-11-07 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ ไม้ถูพื้นหักชำรุด หอพักที่ 9 จำนวน 1 ไม้ ดำเนินการเรียบร้อย
125 2017-11-06 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 27 งานประปา อ่างล้างหน้าหลุดออกชำรุด หอพักที่ 27 ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อย
182 2017-11-02 อรุณี ศรีจำนงค์ หอพักชายที่ 9 งานไม้ ซ่อมแซมเหล็กร่องระบายน้ำรอบหอพัก หอพักที่ 9 กำลังดำเนินการซ่อม
66 2017-11-01 นายจตุรพัฒน์ ช่วยพิทักษ์ หอพักชายที่ 22 งานไม้ ลูกบิดชำรุด 22/211 กำลังดำเนินการซ่อม
71 2017-11-01 นางสาวกรรณิการ์ น้อยเรือง หอพักชายที่ 22 งานประปา ก๊อกอ่างซักผ้า ทิศใต้ ชั้น 4 ดำเนินการเรียบร้อย
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สำนักงานบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น