http://home.kku.ac.th/athletics_kku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สถิติกรีฑาบุคลากร

E-mail Print PDF
ผลการแข่งขันกรีฑา 22-23 เมษายน 2555
ของชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหรียญทอง 10 เหรียญ

วิ่ง 3000 เมตร กลุ่มอายุ 55 ปี ขึ้นไป นายบุญนาค บุญสินธุ์ งานรักษาความปลอดภัย สถิติ 00.12.25.21
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นายสิทธินันท์ สันตะวงษ์ งานรักษาความปลอดภัย สถิติ 0.02.14.04
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 50-54 ปี นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียนและสถิติ สถิติ 00.02.35.21
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป นายบุญนาค บุญสินธุ์งานรักษาความปลอดภัย สถิติ 00.02.46.49
เดิน 3000 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี นายประเสริฐ ทุมมา งานจ่ายกลาง สถิติ 00:20:59.95
วิ่ง 400 เมตร กลุ่มอายุ40-44 ปี นางปณิชา ตระกาลไทย ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร สถิติ 00.01.22.99
วิ่ง 400 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นายสิทธินันท์ สันตะวงศ์ งานรักษาความปลอดภัย สถิติ 00.00.56.73
วิ่ง 1500 เมตร กลุ่มอายุ 50-54 ปี สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียนและสถิติ สถิติ 00.05.28.00
วิ่ง 1500 เมตร กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป นายบุญนาค บุญสินธุ์ งานรักษาความปลอดภัย สถิติ00.05.52.55
เดิน 3000 เมตร หญิง กลุ่มอายุ 50-54 ปี นางสุกานดา ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียนและสถิติ สถิติ 00.24.20.00


สรุปเหรียญเงิน 11 เหรียญ
วิ่ง 3000 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นางนิอร พันธ์แสง หอผู้ป่วย 2 ฉ สถิติ 00.15.07.65
วิ่ง 3000 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย งานรักษาความปลอดภัย สถิติ 00.11.47.85
วิ่ง 3000 เมตร กลุ่มอายุ50-54 ปี สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียนและสถิติ สถิติ 00.12.13.49
วิ่งผลัด 4*400 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี
นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย งานรักษาความปลอดภัย สถิติ 
นายประเสริฐ ทุมมา งานจ่ายกลาง สถิติ
นายสำรอง ท้าวอนนท์ ภาควิชานิติเวช สถิติ 
นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียนและสถิติ สถิติ
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 40-44 ปี นางปณิชา ตระกาลไทย ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร สถิติ 00.03.48.33
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี นางลำพูน คำปัน หอผู้ป่วย 5 ค สถิติ 
วิ่ง 200 เมตร กลุ่มอายุ45-49 ปี นางลำพูน คำปัน หอผู้ป่วย 5 ค สถิติ 00.00.37.96
วิ่ง 400 เมตร กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป นายบุญนาค บุญสินธุ์ งานรักษาความปลอดภัย สถิติ 00.01.08.84
วิ่ง 1500 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นางนิอร พันธ์แสง หอผู้ป่วย 2 ฉ สถิติ 00.06.41.42
วิ่ง 1500 เมตร กลุ่มอายุ 40-44 ปี นางปณิชา ตระกาลไทย ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร สถิติ 00.08.01.37
วิ่ง 1500 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นายสมพงษ์ พวงสด ภาควิชาพยาธิวิทยา 00.04.55.49 


สรุปเหรียญทองแดง 10 เหรียญ

วิ่ง 3000 เมตร กลุ่มอายุ 40-44 ปี นางปณิชา ตระกาลไทย ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 00.16.15.01
วิ่ง 3000 เมตร กลุ่มอายุ 50-54 ปี นางสุกานดา ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียนและสถิติ สถิติ 00.17.34.67
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นางนิอร พันธ์แสง หอผู้ป่วย 2 ฉ สถิติ 00.03.09.47
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 40-44 ปี นางลำดวน ท้าวอนนท์ หอผู้ป่วย 2 ฉ สถิติ 00.03.54.55
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นายสมพงษ์ พวงสด ภาควิชาพยาธิวิทยา 00.02.19.52
วิ่ง 800 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย งานรักษาความปลอดภัย 00.02.34.38
เดิน 3000 เมตร กลุ่มอายุ 30-34 ปี นายสิทธินันท์ สันตะวงศ์ งานรักษาความปลอดภัย 00:21:23.52 
วิ่ง 1500 เมตร กลุ่มอายุ 40-44 ปี นางลำดวน ท้าวอนนท์ หอผู้ป่วย 2 ฉ 00.08.10.65
วิ่ง 1500 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย งานรักษาความปลอดภัย00.05.16.94
วิ่งผลัด 4*100 กลุ่มอายุ 45-49 ปี 
นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย งานรักษาความปลอดภัย
นายประเสริฐ ทุมมา งานจ่ายกลาง
นายสำรอง ท้าวอนนท์ ภาควิชานิติเวช
นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียนและสถิติ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ คว้าชัยกวาดเหรียญรางวัล การแข่งขันกรีฑา วลัยลักษณ์เกมส์  (ล่าง)
ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นายสุริยพร  ยิ่งเจริญกิจขจร ประธานชมรมกรีฑา นำทีมนักกีฬาจากคณะแพทยศาสตร์ที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 (วลัยลักษณ์เกมส์) เมื่อวันที่ 18-25 เมษายน 2555 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยนักกีฬาของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
Last Updated on Friday, 22 August 2014 20:37  

เมนูหลัก

จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์

We have 23 guests online

จำนวนผู้เข้าชม

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 17:35
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236552

ตัวนับสถิติ

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 17:35
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236552