http://home.kku.ac.th/athletics_kku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

บางแสนเกมส์

E-mail Print PDF

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่32 “บางแสนเกมส์” ระหว่างวันที่  1-8  พ.ค. 2556  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาให้ชิงชัย จำนวน 19 ชนิดกีฬา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเข้าร่วม  15 ชนิดกีฬา มี 1) ฟุตบอล  2) วอลเลย์บอล  3) เซปักตะกร้อ  4) แบดมินตัน  5) เทนนิส  6) เทเบิลเทนนิส  7) กรีฑา 8) เปตอง  9) สนุกเกอร์-บิลเลียด  10) ตะกร้อลอดห่วง  11) ลีลาศ  12) กอล์ฟ  13) โบว์ลิ่ง  14) ว่ายน้ำ  15) วอลเลย์บอลชายหาด  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งชัน จำนวน  300 คน  นำทีมโดย นายพลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช นายกสโมสรฯ  นายประสิทธิ์  โททุโย อุปนายกสโมสรฯ และคณะกรรมการสโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการแข่งขัน ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ 18 เหรียญทอง  23 เหรียญเงิน และ 20  เหรียญทองแดง  รวม 61  เหรียญ อยู่ในลำดับที่ 4 ของจำนวน  58  สถาบัน

ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามกีฬา บางแสนเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ชมรมกรีฑาฯขอขอบคุณท่านอธิการบดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง


dwvvv

  

                                 (ล่าง)  ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬ มาให้กำลังใจนักกรีฑา


dfw

dw111

dw112


dweee


ผู้จัดการทีมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัลให้ผู้ชนะในการวิ่งแข่งขันกรีฑา ระยะทาง 3000 เมตร
นอกจากทำหน้าที่เป็นนักกีฬาแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักกีฬาด้วยครับ

dwff


dwfc


วิ่งไล่กวาดนักกรีฑาจากมหาวิทยามหิดล แล้วแซงในช่วงสุดท้ายเข้าวิน ได้เหรียญเงิน ในการวิ่ง 1500 เมตรชาย
กลุ่มอายุ 50-54 ปี ชาย  ทำให้เหรียญทอง  เหรียญเงิน ตกมาอยู่กับนักกรีฑาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 2 เหรียญ      dw113                     

                                             

                                                                                                 สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร  ภาพ/ข่าว


รายงานผลการแข่งขันกรีฑา บางแสนเกมส์ 32 ระหว่างวันที่  5-7 พฤษภาคม 2556


8 เหรียญทองได้แก่

1. วิ่ง 1500 เมตร นายบุญนาค บุญสินธุ์  สำนักงานอธิการบดี

2. วิ่ง 3000 เมตร นายบุญนาค บุญสินธุ์ สำนักงานอธิการบดี

3. วิ่ง 3000 เมตร นายเกรียงไกร ศิริรัมย์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

4. วิ่ง 3000 เมตร นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย สำนักงานอธิการบดี

5. วิ่ง 1500 เมตร นายเกรียงไกร ศิริรัมย์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

6. วิ่ง 400 เมตร นายเกรียงไกร ศิริรัมย์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

7. วิ่ง 800 เมตร นายเกรียงไกร ศิริรัมย์  สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

8. วิ่ง 1500 เมตร นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย สำนักงานอธิการบดี6  เหรียญเงินได้แก่


1. วิ่ง 3000 เมตร นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร คณะแพทยศาสตร์

2. วิ่ง 1500 เมตร นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร คณะแพทยศาสตร์

3. วิ่ง 3000 เมตร นางนิอร พันธ์แสง คณะแพทยศาสตร์

4. วิ่ง 400 เมตร นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย คณะแพทยศาสตร์

5. วิ่ง 400 เมตร นายบุญนาค บุญสินธุ์ สำนักงานอธิการบดี

6. วิ่ง 800 เมตร นางปณิชา ตระกาลไทย คณะแพทยศาสตร์4  เหรียญทองแดง ได้แก่


1. วิ่ง 3000 เมตร  นางสาวคุณาภรณ์ ภูวิชัย  คณะแพทยศาสตร์

2. วิ่ง 400 เมตร     นางปณิชา ตระกาลไทย  คณะแพทยศาสตร์

3. วิ่ง 1500 เมตร นางนิอร พันธ์แสง   คณะแพทยศาสตร์

4. เดิน 3000 เมตร  นางลำดวน  ท้าวอนนท์  คณะแพทยศาสตร์


Last Updated on Friday, 10 October 2014 06:18  

เมนูหลัก

จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์

We have 7 guests online

จำนวนผู้เข้าชม

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 18:14
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236571

ตัวนับสถิติ

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 18:14
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236571