....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

Site Map

 • หน้าหลัก
 • หนังสือมาใหม่
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • สืบค้นข้อมูล
 • ทรัพยากรในห้องสมุด มข.
 • บทความวารสารภาษาไทยใน มข.
 • รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการใน มข.
 • ตรวจสอบรายการยืม / ยืมต่อ
 • สืบค้นสารสนเทศอื่น ๆ
 • แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาคนิพนธ์คณะเทคนิคการแพทย์
 • งานวิจัย มข. ที่ได้รับการตีพิมพ์
 • รายชื่อวารสารที่ให้บริการถึงปัจจุบัน
 • วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์ในคณะ
 • ค่า Impact factor วารสาร
 • รายชื่อวารสารที่มีในประเทศไทย
 • วารสาร /หนังสือ ออนไลน์
 • ช่วยเหลือ
 • การหาหนังสือบนชั้น
 • การยืมต่อด้วยตนเอง
 • การจองทรัพยากรห้องสมุด
 • การขอหมายเลข ISBN
 • การขอบทความวารสารฉบับเต็ม
 • การเขียนอ้างอิง
 • การสืบค้นข้อมูลจากที่บ้าน (VPN)
 • คู่มือ/แนะนำการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูล
 • บริการของห้องสมุด
 • ยืมระหว่างห้องสมุดภายใน มข.
 • บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด
 • ขอรายการทรัพยากรที่ต้องการ
 • เสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด
 • ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง SMS
 • ติดตามผลการสั่งซื้อทรัพยากร
 • บริการอื่นๆ ของห้องสมุด
 • เกี่ยวกับห้องสมุด
 • ระเบียบการยืม
 • เวลาเปิด - ปิดบริการ
 • สถานที่ติดต่อ
 • บุคลากร
 • แผนผังห้องสมุด
 • Link
 • ห้องสมุดคณะอื่นๆ
 • แหล่งข้อมูลด้านเทคนิคการแพทย์
 • แหล่งข้อมูลด้านกายภาพบำบัด
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แผนผังเว็บไซต์
 • Dual
  Free Web Counter