....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

เวลาเปิด - ปิดบริการ


 


 เวลาทำการ
 
เปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์  08.30 - 17.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์

ปิดบริการ

ปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์

ปิดบริการ.

หยุดนักขัตฤกษ์

ปิดบริการ

Dual
Free Web Counter